This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Ankieta wykorzystania sieci społecznościowych przez studentów

Przekazujemy prośbę dr Michalskiego z Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego:

Szanowny Panie Profesorze!

Przesyłam kwestionariusz w formie pliku Excela oraz krótką informację o prowadzonych badaniach:

W ramach badań prowadzonych dla projektu Academic Careers Understood through Measurement and Norms (ACUMEN),European Commission 7th Framework Programme: Capacities, Science in Society 2010 ( http://research-acumen.eu ), chcemy ustalić jak często studenci ostatniego roku informatyki korzystają z sieci społecznościowych i jak je wykorzystują. W Polsce badania ten prowadzi zespół pod kierunkiem dr Zdzisława Dobrowolskiego z Instytutu Informacji Naukowej Uniwersytetu Warszawskiego. Uprzejmie proszę o wypełnienie kwestionariusza (w załączniku) i wysłanie go na adres tomdobrowolski[at]gmail.com

Jestem Panu Profesorowi bardzo wdzięczny za pomoc.

Zdzisław Dobrowolski- 

tomdobrowolski[at]gmail.com

Last modified: Saturday, September 27, 2014 - 2:36:25 PM, Rajmund Kożuszek

x x News (2) - by publication date

‹‹ September 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30