This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Dłuuugie praktyki w Texas Instruments

TI_200

Europejski Program Uniwersytecki firmy Texas Instruments rozpoczął rekrutację na praktykę na stanowisku University Applications Technical Support, trwającą od początku lipca 2015 do końca lipca 2016.

Praktyka jest skierowana przede wszystkim dla studentów kierunków: elektronika, telekomunikacja i informatyka. Szczegóły można znaleźć znaleźć w TI UASE Description 2015-2016 .

Termin składania aplikacji upływa 28 lutego 2015.

Studenci Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych zainteresowani tą ofertą powinni spełniać dwa warunki (oprócz warunków przedstawionychprzez firmę TI):

1. Uzyskać po semestrze letnim 2014/2015 (15L) taką liczbę punktów JD i ECTS aby otrzymać rejestrację nie tylko na semestr zimowy 2015/2016 (15Z), co oczywiste, ale także na semestr letni 2015/2016 (16L) mimo nieobecnościw semestrze zimowym 15Z. 

2. Mieć akceptację zarówno promotora, jak też zastępcy dyrektora instytutu ds. nauczania.

Studenci spełniający te warunki mogą liczyć na urlop w semestrze letnim 16Lw celu dokończenia stażu, pod warunkiem uzyskania od promotora pozytywnej oceny efektów współpracy zarówno ze studentem, jak też firmą TI w semestrze 15Z.

Last modified: Saturday, December 6, 2014 - 6:48:20 PM, Rajmund Kożuszek

x x News (28) - by publication date

‹‹ December 2013 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31