This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Dominik Tomaszuk obronił rozprawę doktorską

zdjecie

Dominik Tomaszuk

W dniu 13 lutego 2014 roku Dominik Tomaszuk obronił rozprawę doktorską pt. "New methods for accessing data in RDF graph structures. Polski tytuł rozprawy "Nowe metody dostępu do danych w strukturach grafowych RDF". Rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński.

Rozprawa prezentuje nowatorskie podejście do metod dostępu do danych w strukturach RDF. W Semantycznym Internecie (ang. Semantic Web) brak jest mechanizmów uwzględniających zaufanie i kontrolę dostępu. Celem pracy jest rozwiązanie problemów magazynowania, reprezentacji i dostępu do wiedzy w oparciu o język RDF poszerzony o nowe możliwości ekspresji zaufania. Praca przedstawia koncepcję magazynu grafów RDF oraz proponuje semistrukturalne dokumenty wraz z serializacją uwzględniającą metryki zaufania, metody wybierania podgrafów oraz możliwość obsługi tożsamości agentów. Rozprawa prezentuje także model systemu wykorzystującego zaproponowane algorytmy i metody. Opisana jest również implementacja i ocena prototypowego systemu, który łączy w sobie wszystkie zaproponowane mechanizmy. Eksperymenty zostały przeprowadzone na podstawie danych wzorcowych [23]. W porównaniu do innych magazynów grafów RDF, proponowane metody i algorytmy oferują rozwiązania o porównywalnej bądź też przewyższającej wydajności, pomimo faktu,że są zaprojektowane do pracy z miarami zaufania i bezpieczeństwa.

Last modified: Friday, February 14, 2014 - 8:26:21 AM, Bożenna Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ February 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28