This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Marek Kozłowski obronił rozprawę doktorską

zdjecie

Marke Kozłowski

W dniu 9 grudnia 2014 roku Marek Kozłowski obronił rozprawę doktorską pt. Word sense discovery using frequent termsets. Polski tytuł rozprawy "Odkrywanie znaczeń słów za pomocą częstych zbiorów ", rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński.

Praca jest poświęcona problemowi automatycznego odkrywania znaczeń, dokładniej indukcji znaczeń słów (WSI). WSI jest zadaniem polegającym na automatycznej identyfikacji znaczeń słów w repozytoriach tekstowych, bez użycia ręcznie przygotowanych zasobów lub ręcznie zaetykietowanych danych. Indukcja znaczeń jest głównym tematem tej pracy. W pracy doktorskiej została zaproponowana metoda o nazwie SenseSearcher (SnS). SnS jest algorytmem indukcji znaczeń opartym na zamkniętych, częstych zbiorach i wielopoziomowej reprezentacji znaczeń. Jest to podejście nie korzystające z ustrukturyzowanych baz wiedzy o znaczeniach jak i lgorytmów, które mają wbudowaną głęboką wiedzę językową. W pracy pokazano, że znaczenia wyindukowane przez SnS charakteryzują się lepszą czytelnością (są bardziej intuicyjne), gdyż SnS odkrywa hierarchię znaczeń pokazując istotne relacje między nimi. Innymi słowy proponowana metoda tworzy struktury znaczeń, gdzie ogólne znaczenia zawierają powiązane z nimi sub-znaczenia (szczeg´ołowe znaczenia), w przeciwieństwie do metod zwracających płaską kolekcję znaczeń. Proponowana metoda wykrywa nie tylko dominujące, ale także rzadkie i zdominowane znaczenia. Metoda SenseSearcher została zbadana w dwóch głównych obszarach: leskykografii oraz pozyskiwania informacji. Z użyciem SnS zostało zbudowane narzędzie do indukcji znaczeń o różnorodnych poziomach granulacji, zależnych od zawartości informacyjnej badanego korpusu. Narzędzie może być wykorzystywane przez leksykografów jako metoda wspierająca ich pracę w zakresie odkrywania nowych i/lub zdominowanych znaczeń, oraz tworzenia warstw konceptualnej i leksykograficznej. W obszarze pozyskiwania informacji wprowadzona została nowa metoda grupowania wyników wyszukiwania oparta na SnS. Przeprowadzone eksperymenty udowodniły, iż SnS grupuje wyniki lepiej niż metody uczestniczące w SemEval2013 WSI zadanie 11, i większość znanych metod grupowania wyników wyszukiwania.

Last modified: Thursday, December 11, 2014 - 8:54:50 AM, Bożenna Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ December 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31