This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium Instytutu Informatyki

prelegent

J. Koronacki

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 20 kwietnia br. o godzinie 12:15 w Audytorium Centralnym. Referat pt. " Analiza danych o wielkim wymiarze, „Big Data” ze statystycznej perspektywywygłosi profesor Jacek Koronacki z Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej autorskie streszczenie referatu oraz krótka notka biograficzna.

Rozwój technologii teleinformatycznych sprawia, że możemy utonąć w powodzi danych. Ale możemy też z tej powodzi starać się wydobywać nową i wartościową wiedzę. Na przykład  niezwykle rozwinęły się biotechnologie pozwalające na zbieranie masowych danych o żywych komórkach. Wyzwanie, jakie się za tym od początku kryło, brało się stąd, że typowe dane w takich zastosowaniach biologicznych charakteryzowały się małą liczbą obserwacji (obiektów) – np. rzędu dziesiątków lub setek – z których każda opisana była tysiącami lub większą liczbą atrybutów (cech). Dobrymi i ważnymi przykładami problemów tego typu były dane mikromacierzowe, dotyczące tzw. ekspresji genów, lub dane proteomiczne. Z czasem badania tego typu przyniosły większe liczby obserwacji, ale też jeszcze większe liczby atrybutów opisujących te obserwacje. W ramach wykładu, w jego zasadniczej części, przedstawiony zostanie stan badań w obszarze uczenia pod nadzorem w opisanej sytuacji. Naszkicujemy trzy ogólne podejścia do selekcji istotnych atrybutów oraz budowy modelu na podstawie danych: podejście oparte na metodach Monte Carlo; podejście oparte na idei regularyzacji; podejście bayesowskie, w tym nieparametryczne modele bayesowskie. W drugiej części wykładu spojrzymy ze statystycznej – i w jakiejś mierze filozoficznej – perspektywy na problem szerszy, a mianowicie analizy zbiorów danych zwanych po angielsku  „Big Data”.
W załączeniu prezentacja z wystąpienia .

Notka biograficzna:
Profesor Koronacki jest Dyrektorem Instytutu Podstaw Informatyki PAN. Jest autorytetem w dziedzinie analizy statystycznej i uczenia maszynowego. Jego zainteresowania badawcze obejmują zastosowania tych metod, zwłaszcza w bioinformatyce. Wykładał na Politechnice Warszawskiej i innych uczelniach w Polsce, w USA, Australii i Argentynie.
Jest członkiem Rad Naukowych: Instytutu Podstaw Informatyki PAN, Instytutu Badań Systemowych PAN (był jej przewodniczącym przez dwie kadencje), Interdyscplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego UW oraz Instytutu Maszyn Matematycznych PIB. Był ekspertem NCN, NCBiR i PKN. Jest członkiem (Fellow) brytyjskiego Instytutu Matematyki i Jej Zastosowań. Należy do komitetów redakcyjnych czasopism: International Journal of Data Mining, Modelling and Management (Senior Editor), Opuscula Mathematica, Mathematica Applicanda. 

Last modified: Friday, April 22, 2016 - 9:44:15 AM, Bożenna Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ April 2016 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30