This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to kolejny wykład w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Gesty stanowią jedną z podstawowych form komunikacji międzyludzkiej i są istotnym uzupełnieniem komunikacji werbalnej. Systemy automatycznego rozpoznawania i interpretacji gestów coraz częściej opuszczają laboratoria i stają się komponentami produktów komercyjnych wykorzystywanych najczęściej w rozrywce, ale również w innych zastosowaniach takich jak np. sterowanie urządzeniami czy wspomaganie uczenia.
W przypadku stosowania kamery jako środka akwizycji danych, zadanie rozpoznawania gestów dłoni koncentruje się na dwóch zasadniczych wątkach przetwarzania: detekcji i lokalizacji dłoni wykonującej gest oraz rozpoznania sekwencji układów dłoni w czasie. Te dwa zagadnienia są najczęściej traktowane rozdzielnie. W prezentacji przedstawiona jest natomiast propozycja systemu, w którym system detekcji dłoni potrafi uwzględnić kontekst sytuacji określany na podstawie interpretacji gestu ustalanej przez moduł rozpoznający.
Dynamiczne Sieci Bayesa są użyte do formalnego opisu proponowanego systemu. Kształt obiektu dłoni jest zakodowany z użyciem metody Deformowalnych Szablonów. Przeprowadzona jest analiza możliwości zastosowania algorytmów Przełączanego Filtru Kalmana i Filtru Cząsteczkowego do przeprowadzenia procesu wnioskowania w tak skonstruowanej sieci oraz proponowane są algorytmy uczenia parametrów systemu.

Last modified: Monday, November 5, 2012 - 11:09:45 AM, Bożenna Skalska

x x News (9) - by publication date

‹‹ November 2012 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30