This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

logo

Jest to już szósty wykład w roku akademickim 2014/2015 w ramach na seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.
Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej autorskie streszczenie referatu.

Tatry obecnie nie są zlodowacone, jednak rzeźba tego masywu nosi bardzo wyraźne ślady działalności lodowców w plejstocenie w postaci bogatego inwentarza glacjalnych form i osadów.  Najbardziej świeże wały moren, doskonale odróżniające się w rzeźbie terenu od starszych pokryw morenowych, powstały  podczas maksimum ostatniego zlodowacenia (Last Glacial Maximum - LGM), ponad 20 tys. lat temu. W prezentacji przedstawione będą wyniki trójwymiarowej rekonstrukcji 55 lodowców tatrzańskich sprzed 20 tys. lat wykonane w środowisku GIS (ArcGIS), w formie map, rzutów perspektywicznych i animacji.  Ponadto zostaną zaprezentowane fotorealistyczne wizualizacje największego ówczesnego lodowca wykonane w programie Terragen w formie statycznych scen i animacji. Przedstawione zostaną dane geologiczne, założenia i metodyka rekonstrukcji lodowców w środowisku GIS oraz proces odwzorowania poszczególnych elementów wirtualnego krajobrazu przy użyciu grafiki fraktalnej w programie Terragen.

Last modified: Tuesday, April 7, 2015 - 12:30:54 PM, Bożenna Skalska

x x News (4) - by publication date

‹‹ April 2015 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30