This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to kolejny wykład w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.
 Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Fizyczna animacja brył sztywnych ma długą historię w kontekście grafiki komputerowej: obecnie jest szeroko wykorzystywana w produkcji gier komputerowych, filmów i animacji do poruszania grupami obiektów w sposób niekłócący się z "fizyczną intuicją" widza/gracza (ang. physical plausibility). Specyficzną podgrupę stanowią tu układy brył połączonych przegubami/stawami, wśród których przykład mogą stanowić wirtualne postaci ludzkie (symulacja ragdoll, wirtualne kontrolery ruchu). Wydajna i precyzyjna animacja fizyczna takich układów może wymagać innych metod niż symulacja ciał swobodnych i ma swoją specyfikę, ale podstawowym zagadnieniem jest oczywiście odpowiednie modelowanie stawów.
W ramach referatu przedstawimy matematyczne podstawy wybranej przez nas metody modelowania stawów, a także przykład konkretnej realizacji opartej o statystykę kwaternionową (QuTEM).

Last modified: Friday, January 11, 2013 - 1:09:16 PM, Bożenna Skalska

x x News (1) - by publication date

‹‹ January 2013 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31