This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to kolejny wykład w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Prezentacja dotyczyć  będzie zastosowań techniki rezonansu magnetycznego (MRI) w badaniach medycznych. W szczególności przedstawione zostaną zagadnienia obliczeniowe związane z przetwarzaniem i analizą komputerową danych obrazowych MRI mózgu człowieka.  Badania MRI mózgu dotyczą zarówno jego struktury  jak i monitorowania aktywności neuronalnej. Sygnał MRI modulowany czynności neuronalną nosi nazwę Blood Oxygenation Level Dependent i stanowi podstawę techniki  czynnościowego rezonansu magnetycznego (functional Magnetic Resonance Imaging). W trakcie wykładu  wyjaśniona zostanie natura kontrastu BOLD oraz podstawowy model tego zjawiska. Omówione zostaną metody parametryzacji indukowanej schematem badawczym odpowiedzi BOLD oraz wybrane metody analizy statystycznej tych parametrów na poziomie grupowym. Wszystkie zagadnienia zilustrowane zostaną przykładami z prac prowadzonych przez autora.

Last modified: Thursday, January 9, 2014 - 10:59:18 AM, Bożenna Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ January 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31