This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Marek Pawłowski, Andrzej Skorupski: Projektowanie złożonych układów cyfrowych.

Projektowanie złożonych układów cyfrowych

Marek Pawłowski, Andrzej Skorupski (Instytut Informatyki WEiTI PW): Projektowanie złożonych układów cyfrowych. WKŁ, Warszawa 2010 (ISBN 978-83-206-1771-9).

W książce autorzy przedstawili metodologię projektowania złożonych układów cyfrowych z wykorzystaniem programowalnych struktur logicznych i narzędzi wspomagających proces projektowania. W tekście zawarto informacje dotyczące architektury typowych układów CPLD i FPGA oraz sposoby ich wykorzystania. Zaprezentowano podstawowe własności języków opisu sprzętu na przykładach typowych bloków funkcjonalnych. Pokazano również sposób użycia przykładowego systemu wspomagania projektowania EDA do opisu projektu, jego syntezy i symulacji (na przykładzie oprogramowania Quartus firmy Altera). Każdy prezentowany projekt został zweryfikowany, a wyniki syntezy i symulacji zostały zamieszczone w książce. Ostatnie rozdziały są poświęcone trzem dużym projektom specjalizowanych układów: procesora, sterownika drukarki i szyfratora.

 

Last modified: Friday, March 15, 2013 - 1:43:44 PM, Bożenna Skalska