Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Habilitacje Instytutu Informatyki

Lp

Habilitant

Tytuł rozprawy

Data

1.

Tomasz Trzciński

Metody estymacji subiektywnych atrybutów charakteryzujących materiały wizualne z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych.

02.06.2020

2.

Wiktor Daszczuk

Modelowanie, specyfikacja, weryfikacja i symulacja systemów rozproszonych.

06.05.2020

3.

Krzysztof Cabaj

Analiza i przeciwdziałanie atakom sieciowym ze szczególnym uwzględnieniem złośliwego oprogramowania.

03.12.2019

4.

Tomasz Gambin

Tytuł osiągnięcia naukowego: "Rozwój narzędzi informatycznych do analizy danych genomowych uzyskanych z mikromacierzy i sekwenatorów następnej generacji".

26.06.2018

5.

Michał Okoniewski

Tytuł osiągnięcia naukowego: ”Metody precyzyjnej lokalizacji i pomiaru zjawisk w genomach i transkryptomach za pomocą analizy danych z mikromacierzy i sekwencerów nowej generacji”.

22.03.2016 

6.

Ilona Bluemke

Cykl publikacji Habilitantki: Jakość oprogramowania w ujęciu wielokryterialnym.

27.10.2015

7.

Piotr Gawrysiak

Cykl publikacji Habilitanta: Metody semantycznego przetwarzania i wizualizacji informacji.

27.10.2015

8.

Tomasz Martyn

Algorytmy geometryczne w wizualizacji fraktali układów odwzorowań iterowanych.

09.10.2012

9.

Piotr Gawrysiak

Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej.

28.04.2010

10.

Paweł Kerntopf

Function-Driven Generalizations of Decision Diagrams and Their Applications.

16.05.2006

11.

Zbigniew Wiesław Raś

Knowledge Discovery Based Flexible Query Answering Systems.

14.10.2004

12.

Marzena Kryszkiewicz

Concise representations of frequent patterns and association rules.

10.06.2003

.13.

Przemysław Rokita

Problemy łączenia obrazów generowanych metodami grafiki komputerowej z obrazami rzeczywistymi.

 09.05.2000

14.

Janusz Sosnowski

Analiza oraz metody tolerowania błędów przemijających w systemach cyfrowych.

16.03.1993

15.

Henryk Rybiński

Modele baz danych.

08.03.1988

16.

Krzysztof Walczak

Hierarchiczne wyznaczanie testów dla układów cyfrowych.

12.04.1988

.17.

Mieczysław Muraszkiewicz

Sieci komórkowe do przetwarzania danych numerycznych.

11.12.1984

18.

Jan Zabrodzki

Podstawy metodyczne i teoretyczne projektowania układów elektronicznych z uwzględnieniem rozrzutów wartości parametrów.

06.06.1977

Ostatnia modyfikacja: środa, 9 grudnia 2020, 14:25:50, Agnieszka Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

Location: Warsaw, Poland

Czytaj więcej...

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

zdjecie

W.Daszczuk

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 30 marca br. o godzinie 12:15 w Audytorium Centralnym. Referat pt. " Anatomia zakleszczeńwygłosi dr inż.  Wiktor Daszczuk, adiunkt w Zakładzie Oprogramowania Architektury Komputerów IIPW . Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...
More.... More....