Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Obszary badawcze Instytutu Informatyki

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Opisy najciekawszych badań

Najważniejsze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie koncentrują się wokół dziedzin:

 1. praktyki i teorii systemów informacyjnych (eksploracja danych, wyszukiwanie informacji, sztuczna inteligencja),
 2. metody analizy dzienników zdarzeniowych oraz wydajnościowych w  systemach komputerowych,
 3. grafiki komputerowej,
 4. przetwarzania i analizy obrazów.

 W zakresie praktyki i teorii systemów informacyjnych:

 • stworzono prototyp beta innowacyjnej platformy PSIR do zarządzania informacją naukową SYNAT . Platforma ta umożliwia m.in. klasyfikowanie typu informacji naukowej, wyszukiwanie stron domowych konferencji, instytucji naukowych, wydawców oraz automatyczną ekstrakcję informacji w nich zawartych, a także automatyczną integrację i aktualizację bazy wiedzy informacji naukowej;
 • stworzono opracowanie poświęcone tematyce społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast;
 • opracowano i zweryfikowano wysokiej jakości metodę automatycznej klasyfikacji nagrań pochodzących ze śród-operacyjnej neurochirurgicznej mikrorejestracji wykonywanej w przypadku chorych na Parkinsona. Opracowana metoda spełnia ścisłe standardy medyczne ;
 • opracowano i zweryfikowano nowe metody wyznaczania obiektów podobnych ze względu na miarę kosinusową i miarę Tanimoto, dostosowane do bardzo dużych zbiorów danych rzadkich takich jak np. tekstowe;
 • opracowano formalny dowód NP-trudności obliczania wartości Shapleya w grach spójnościowych oraz algorytmu znacznie przyśpieszającego obliczenia dla rodziny centralności opartych na grach spójnościowych. Zastosowanie centralności do analizy sieci terrorystycznych.

W zakresie metod analizy dzienników zdarzeniowych oraz wydajnościowych w  systemach komputerowych:

 • opracowano nowe efektywne metody analizy treści komunikatów w dziennikach zdarzeniowych  wykorzystując techniki eksploracji tekstu;
 • rozwinięto algorytmy analizy parametrów wydajnościowych oraz ich korelacji z wybranymi dziennikami zdarzeniowymi;
 • opracowane metody zostały zweryfikowane na rzeczywistych  danych z wdrożonego w Instytucie repozytorium danych. Do tego celu wykorzystano opracowane narzędzia (LogMiner, FEETS, ODM).

W zakresie grafiki komputerowej opracowano:

 • koncepcję i implementację uniwersalnego szablonu dla potrzeb dwuwymiarowych gier platformowych;
 • algorytmy oraz efektywną implementację modelu zachowania ciał sprężystych w symulacjach komputerowych;
 • implementację algorytmów sterowania agentami sztucznej inteligencji w dwuwymiarowych grach platformowych dla potrzeb uniwersalnego silnika gier;
 • algorytmy analizy i kontroli dysparycji dla potrzeb wizualizacji stereoskopowej obiektów przezroczystych - opracowane algorytmy pozwalają przewidzieć zachowanie systemu wzrokowego człowieka w obecności wielu różnych wartości dysparycji, co umożliwia stworzenie potoku optymalizacji pozwalającego na poprawienie percepcyjnej łatwości łączenia obrazów stereoskopowych jednocześnie zachowując realizm wyświetlanych scen.

W zakresie przetwarzania i analizy obrazów:

 • opracowano oryginalne algorytmy rozpoznawania twarzy na podstawie sekwencji obrazów - zaproponowano nowe metody wyznaczania elementów orientacji zewnętrznej dla sekwencji obrazów oraz rekonstrukcji kształtu twarzy na podstawie sekwencji obrazów o znanych elementach orientacji wewnętrznej.

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 marca 2014, 10:12:18, Bożenna Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

zdjecie

W.Daszczuk

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 30 marca br. o godzinie 12:15 w Audytorium Centralnym. Referat pt. " Anatomia zakleszczeńwygłosi dr inż.  Wiktor Daszczuk, adiunkt w Zakładzie Oprogramowania Architektury Komputerów IIPW . Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Dr Michał Okoniewski doktorem habilitowanym

zdjęcie

M.Okoniewski

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 marca br. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała naszemu byłemu doktorantowi i pracownikowi dr inż. Michałowi Okoniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...
More.... More....