Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Obszary badawcze Instytutu Informatyki

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Opisy najciekawszych badań

Wiele z projektów badawczych realizowanych w Instytucie prowadzonych jest we współpracy z partnerami zewnętrznymi, zarówno przedsiębiorstwami jak też i innymi instytucjami badawczymi. Współpraca ta realizowana jest zarówno w ramach projektów wykonywanych na zamówienie instytucji przemysłowych (zarówno firm polskich jak też i koncernów międzynarodowych) oraz w ramach konsorcjów badawczych, w tym w szczególności w Programach Ramowych Komisji Europejskiej oraz we współpracy z instytucjami międzynarodowymi (m.in. ONZ).

Ważniejsze projekty Instytutu z ostatnich lat:

Projekty finansowane przez NCBIR

 • Program Strategiczny: Utworzenie uniwersalnej, otwartej, repozytoryjnej platformy hostingowej i komunikacyjnej dla sieciowych zasobów wiedzy dla nauki, edukacji i otwartego społeczeństwa wiedzy, 2010-2014.

Projekty dla QubicGames Sp. z o.o.

 • Cross Way - Opracowanie, rozwój i wdrożenie technologii wspierającej tworzenie gier wieloplatformowych 2D i 3D oraz zarządzanie zasobami projektów cross-patform, 2012-2013.

Projekty dla Telekomunikacja Polska S.A.

 • Tworzenie konwergentnych usług Web Services/Telco w oparciu o sieć TP/Orange w ramach projektu Open Middleware 2.0 i API Telco 2.0., 2012-2013.
 • Automatyzacja budowy reguł semantycznych na potrzeby usług głosowych FT i TP z rozpoznawaniem mowy w języku naturalnym, 2009-2010.
 • Analiza wykonalności narzędzi i przeglądu technik odkrywania  i kompozycji usług przez systemy wieloagentowe z uwzględnieniem obsługi zapytań w języku naturalnym, 15.12.-30.12.2009.

Projekty dla SOFTMAN S.A.  

 • Analiza architektur autonomicznych agentów, opracowanie metodyki modelowania struktur, 2013-2014;
 • Analiza granularności autonomicznych agentów, rekomendacja wzorców projektowych budowania hierarchii agentów, modelu komunikacji oraz dystrybucji informacji i decyzji, 2013-2014;
 • Badania nad przetwarzaniem strumieni danych w czasie rzeczywistym, analiza porównawcza i rekomendacja technologii w kontekście analizy finansowej w czasie bieżącym, 2013-2013.

Projekty dla Comarch S.A., Poland  

 • Rozbudowa systemu Weblis na potrzeby biblioteki Instytutu Badań Leśnictwa, 2013-2013.

Projekty dla SAMSUNG  ELECTRONICS POLSKA

Projekt dla France Telecom RTD

 • Text Mining Platform Supporting Ontology Building and Maintenance, 2005 - 2007.

 Projekty dla ONZ

 • Design and build of a new WWW-ISIS for both Windows and Linux, December 2009 - 30 November 2010. Collective project for FAO;
 • A visualization platform for "assessment landscape" and statistical analyses for the UNEP's system PEARL, June 2007, UNEP.

Projekty w ramach FP6

 • AMI-SME - Analysis of Marketing Information for Small-and Medium size Enterprises
 • KNOW IT - The innovative Pathfinder, an IT-solution guide to support innovation processes in SME

Instytut Informatyki prowadzi też wiele prac w ramach grantów ministerialnych, rektorskich i dziekańskich.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 28 marca 2014, 13:47:53, Bożenna Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

zdjecie

W.Daszczuk

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 30 marca br. o godzinie 12:15 w Audytorium Centralnym. Referat pt. " Anatomia zakleszczeńwygłosi dr inż.  Wiktor Daszczuk, adiunkt w Zakładzie Oprogramowania Architektury Komputerów IIPW . Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Dr Michał Okoniewski doktorem habilitowanym

zdjęcie

M.Okoniewski

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 marca br. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała naszemu byłemu doktorantowi i pracownikowi dr inż. Michałowi Okoniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...
More.... More....