Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies
Print

Łukasz Konopielko, Michał Wołoszyn, Jacek Wytrębowicz

okładka

Handel elektroniczny – ewolucja i perspektywy

Ł. Konopielko, M. Wołoszyn, J. Wytrębowicz
2016, Wydanie I, 128 str
SBN 978-3-319-30314-7
978-83-64054-82-2
Oficyna Wydawnicza Uczelni Łazarskiego, Warszawa

Monografia Handel elektroniczny jest próbą opisania wpływu czynników gospodarczych, kulturowych i politycznych na sferę usług e-commerce. Dokonuje oceny ich zakresu i siły oddziaływania. Przedstawia genezę i ewolucję historyczną handlu w sieci w ujęciu globalnym, jak również kluczowe zagadnienia ważne obecnie i determinujące dalszy rozwój tej sfery usług. Usystematyzowuje wiedzę i pokazuje bieżące trendy rozwojowe, występujące w e-commerce w kontekście kluczowych rozwiązań infrastrukturalnych i technicznych obecnych na rynku. Uwzględniony jest kontekst porównawczy dla wybranych krajów (USA, Chiny, Wielka Brytania i Polska). Jest ponadto próbą weryfikacji ex post prognoz dotyczących miejsca i sposobu rozwoju handlu w sieci, połączoną z refleksją nad stopniem adekwatności lub brakiem trafności tych prognoz. Dodatkowo opracowanie obejmuje analizę dostępności w Polsce środków unijnych, przeznaczonych na wspieranie rozwoju e-commerce zarówno w kontekście doświadczeń perspektywy finansowej 2007–2013, jak i w obecnej perspektywie 2014–2020. Książka ułatwić może czytelnikowi szczegółowe przyjrzenie się historycznym i obecnym zmianom, a jednocześnie umożliwić głębsze wniknięcie w mechanizmy ich kreowania oraz zaobserwowane tendencje.

Dr Łukasz Konopielko – adiunkt na Wydziale Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego, doktoryzował się na University College London (SSEES), tytuł Master of Arts in International Economics uzyskał na Sussex University (UK), absolwent Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego.

Mgr Michał Wołoszyn – specjalista i praktyk w zakresie e-commerce, Digital Portal Manager w Smyk S.A., absolwent Wydziału Ekonomii i Zarządzania Uczelni Łazarskiego.

Dr inż. Jacek Wytrębowicz – adiunkt w Instytucie Informatyki Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, doktoryzował się w Ecole Nationale Supérieure des Télécommunications w Paryżu, absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej.

Monografia otrzymałam w 2017 roku Nagroda Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów Telekomunikacji.

Ostatnia modyfikacja: środa, 10 maja 2017, 14:13:08, Bożenna Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

image002

Miło nam poinformować, że nasz nauczyciel akademicki Pan prof. Janusz Sosnowski w dniu 16 lutego br. został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.
Serdecznie gratulujemy!

Czytaj więcej...

Poszukujemy chętnych do współpracy

Plakat

Poszukujemy kandydatów do wykonania zadań badawczych w projekcie Instytutu Informatyki p.t.,,BADANIA NAD MECHANIZMAMI WYSZUKIWANIA I BUDOWANIA RANKINGU EKSPERTÓW ZA POMOCĄ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI’’.

Czytaj więcej...

Seminarium Zakładu Systemów Informacyjnych

Zakład Systemów Informacyjnych Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 29 listopada 2017 r. (środa) o godz. 12:15 w sali 138, podczas którego wystąpi dr inż. Tomasz Gambin z referatem przedstawiającym cykl jego prac, zgłoszonych jako osiągniecie do habilitacji. Tytuł referatu: "Rozwój narzędzi informatycznych do analizy danych genomowych uzyskanych z mikromacierzy i sekwenatorow następnej generacji ". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Poszukujemy chętnych do współpracy

Poszukujemy kandydatów do wykonania zadań badawczych w projekcie Instytutu Informatyki pt.,,BADANIA NAD MECHANIZMAMI WYSZUKIWANIA I BUDOWANIA RANKINGU EKSPERTÓW ZA POMOCĄ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI’’. 

Czytaj więcej...

Diamentowy Laur - Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017 dla Instytutu Informatyki

certyfikat

W czerwcu 2017 r. Instytut Informatyki otrzymał nagrodę "Lider Bezpieczeństwa Państwa 2017" za opracowanie symetrycznego szyfratora blokowego, opracowanego przez zespół pracowników z Zakładu Grafiki Komputerowej:
dr. inż. Andrzeja Skorupskiego, mgr. inż. Marka Pawłowskiego oraz mgr. inż. Krzysztofa Grackiego.

Czytaj więcej...

Dr inż. Tomasz Trzciński na Stanford University

T.Trzcinski_small

T. Trzciński

Od 1 do 31 sierpnia 2017 r. dr inż. Tomasz Trzciński adiunkt w Instytucie Informatyki przebywał na uniwersytecie w Stanford (USA), gdzie prowadził badania na temat przewidywania popularności treści online.

Czytaj więcej...

Informacja o udziale pracowników w konferencji SPIE

W dniu 30.05.2017 odbyła się sesja Reversible logic w ramach konferencji XL-th IEEE-SPIE Joint Symposium Wilga 2017. Sesja została przygotowana i poprowadzona przez dr Andrzeja Skorupskiego. Referaty były wygłoszone przez naszych pracowników.

Czytaj więcej...

Granty dla młodych naukowców i stypendia doktoranckie

Został rozstrzygnięty konkurs na granty dla młodych naukowców i stypendia doktoranckie. Miło nam poinformować, że czterech naszych adiunktów otrzymało granty na prowadzenie w roku 2017 badań naukowych służących rozwojowi młodych naukowców. Również czworo naszych doktorantów otrzymało dodatkowe stypendia naukowe. Serdecznie gratulujemy.

Czytaj więcej...

Poszukujemy chętnych do współpracy

Poszukujemy kandydatów do wykonania zadań badawczych w projekcie ,,BADANIA NAD MECHANIZMAMI WYSZUKIWANIA I BUDOWANIA RANKINGU EKSPERTÓW ZA POMOCĄ METOD SZTUCZNEJ INTELIGENCJI’’. 

Czytaj więcej...
More.... More....