Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Poradnik dyplomanta

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej
 2. Składanie pracy dyplomowej
 3. Ocenianie i obrona pracy dyplomowej
 4. Czynności końcowe

Zdalne składanie pracy dyplomowej

W tym semestrze nieprzekraczalnymi terminami składania prac dyplomowych są:

 • dla prac inżynierskich: 10 września godz. 14:00
 • dla prac magisterskich: 16 września godz. 14:00

Zgłoszenia można przesyłać drogą mailową do Sekretariatu dydaktycznego Instytutu Informatyki (w.duszynska[at]ii.pw.edu.pl)  od 1 września. 

Oprócz przygotowania samej pracy oraz wymaganych dokumentów, trzeba zadbać o uzupełnienie wpisów z bieżącego semestru. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych - trzeba poprosić prowadzącego przedmiot o wcześniejsze wstawienie oceny do protokołu w systemie USOS.

Wśród dokumentów towarzyszących pracy (ich listę znajdziecie poniżej) jest Karta Informacyjna Dyplomanta - w tym dokumencie, oprócz informacji o pracy i autorze, trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić dane dotyczące studiów i momentu składania pracy. Wzory Kart Informacyjnych znajdują się na końcu tej strony.

Procedurę gromadzenia dokumentacji zaczynacie od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

 1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD oraz będzie drukowana) - uwagi dotyczące formatowania znajdziecie Państwo w sekcji Formatowanie pracy dyplomowej poniżej,
 2. Pozytywną opinię kierownika pracy dyplomowej (opiekuna) - wzór do uzupełnienia.
 3. Kartę Informacyjną Dyplomanta (to wymaganie specyficzne dla Instytutu Informatyki - proszę zadbać o to, żeby treść zmieściła się na dwóch stronach!) - szablony są dostępne na końcu strony.
 4. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 3 do zarządzenia nr 28/2016 Rektora PW (oświadczenie autora pracy) - uwaga: to oświadczenie powinno znaleźć się także w pliku pdf, a zatem i wydrukowanej pracy,
 5. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika A do zarządzenia nr 44 /2021 Rektora PW (monitoring karier zawodowych absolwentów) - oczywiście w przypadku, gdy wyrażacie zgodę na udział w monitoringu karier zawodowych absolwentów PW,
 6. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego w trybie na odległość skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do zarządzenia nr 26/2020 Rektora PW (Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość). Uwaga: w tym semestrze to domyślny tryb przeprowadzania egzaminów dyplomowych.
 7. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego na terenie Uczelni - skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia wyrażenia zgody na uczestniczenie w egzaminie dyplomowym.
 8. W przypadku gdy osoba jest w procesie wznowienia studiów - skan karty wznowienia studiów (obu stron).

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesyłacie Państwo do Sekretariatu Instytutu (do p. Wiesławy Duszyńskiej, z kopią do p. Elżbiety Styczek) łącze do tego katalogu.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat przygotuje Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. Uwaga: Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Po uzyskaniu statusu absolwenta możecie Państwo wypełnić w USOSie (w sekcji Suplementy zakładki dla Studentów ) następujące dokumenty:

 1. Wniosek o wydanie dyplomu i suplementu (proszę zwrócić uwagę na opłaty za dodatkowe kopie);
 2. Informacja o danych osobowych do dyplomu,
  • Na podstawie tych danych Dziekanat przygotuje projekt suplementu, który powinniście zweryfikować w USOSWeb przez:
   • oświadczenie o zgodności danych osobowych znajdujących się w USOS,
   • oświadczenie o poprawności tekstów umieszczonych w suplemencie.

Po zakończeniu procedur organizacyjnych w Dziekanacie i Sekretariacie Instytutu dyplomant otrzyma e-mail z informacją, że można załadować do systemu APD:

 • pracę dyplomową (przy okazji wprowadza się streszczenia i słowa kluczowe),
 • podpisane oświadczenie autora pracy.

Opiekun zatwierdza pracę i wprowadza swoją opinię o pracy, a recenzent - recenzję. Po zatwierdzeniu opinii i recenzji praca jest gotowa do obrony.

Najpóźniej na tydzień przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego:

 1. Student ustala z Sekretariatem datę i godzinę dostarczenia dokumentów, których skany zostały umieszczone w katalogu OneDrive (dotyczy to także wydruku pracy dyplomowej).
 2. W Sekretariacie student składa dokumenty i otrzymuje okładki do pracy dyplomowej. Tego samego dnia powinien złożyć jeden egzemplarz oprawionej pracy dyplomowej.
 3. Obserwuje komunikaty z MS Teams - na egzamin dyplomowy zostanie założony zespół Teams, do którego student zostanie dodany. W terminie obrony zostanie zorganizowane spotkanie tego zespołu.

Formatowanie pracy dyplomowej

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Okładki pobiera się w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Prace-Dyplomowe

Warto skorzystać z udostępnionego na wcześniejszej stronie szablonu LaTex przygotowanego przez pp. Artura Brodzkiego i Piotra Woźniaka.

Inne informacje

Szczegółowe informacje na temat ładowania pracy dyplomowej i jej opisu do Archiwum Prac Dyplomowych można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

Wzór karty informacyjnej dyplomanta (Microsoft Word 2003; OpenOffice Writer w wersji 2.3 radzi sobie z tymi dokumentami bez zarzutu):

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku angielskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 26 lipca 2021, 13:25:30, Rajmund Kożuszek

x x Aktualności dotyczące nauczania

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbyło się w poniedziałek, 20 września o godz. 17:15 zdalnie z wykorzystaniem MS Teams (łącze do spotkania: https://tinyurl.com/orientacja-magisterska-21Z ).

Czytaj więcej...

HackZurich - największy hackaton w Europie

HackZurich_2021_200x200.jpg

HackZurich - ósma edycja największego hackatonu w Europie - odbędzie się w tym roku w dniach 24-26 września. Tym razem impreza ma formułę mieszaną: ~350 uczestników na miejscu w Zurychu i ~650 uczestników zdalnych. W trakcie 40-godzinnych zawodów będzie okazja zmierzyć się z interesującymi, praktycznymi problemami. Zapisy ruszają w samo południe 23 czerwca. 

Czytaj więcej...

Microsoft AI and Gaming Research Summit

Microsoft Squares

Microsoft AI and Gaming Research Summit – 23-24 February 2021

If you would like to participate then please register online by 12th February 2021 at https://aka.ms/GamingSummitReg  - please note the hard deadline is the 15th February 2021. 

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbyło się w piątek, 12 lutego o godz. 17:15 zdalnie z wykorzystaniem MS Teams (łącze do spotkania: https://tinyurl.com/orientacja-magisterska-21L ).

Czytaj więcej...

HackZurich - największy hackaton w Europie

HackZurich 2020

HackZurich - siódma edycja największego hackatonu w Europie - odbędzie się w tym roku w dniach 18-20 września. Tym razem impreza ma formułę mieszaną: 300 uczestników na miejscu w Zurychu i 700 uczestników zdalnych. W trakcie 40-godzinnych zawodów będzie okazja zmierzyć się z interesującymi, praktycznymi problemami. Zapisy trwają od 22 lipca do 4 sierpnia. 

Czytaj więcej...

Zasady składania pracy dyplomowej w czasie wirusa

attention sign

W poradniku dyplomanta są opisane nowe zasady składania pracy dyplomowej obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 24. lutego o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Czytaj więcej...

Kurs wprowadzający do programowania w Androidzie

android-200

W ramach wykładu WPAM (ale otwarty dla wszystkich) będzie w najbliższy czwartek (5-go grudnia, o godzinie 10:15 w sali 170) zorganizowany krótki kurs programowania dla systemu Android. Jeśli chcesz (lub musisz :-) napisać aplikację dla Androida, a nie wiesz jak zacząć - to to spotkanie może być dla Ciebie.

 

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 30. września o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Czytaj więcej...
More.... More....