Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Poradnik dyplomanta

 1. Przygotowanie pracy dyplomowej
 2. Składanie pracy dyplomowej
 3. Ocenianie i obrona pracy dyplomowej
 4. Czynności końcowe

Zdalne składanie pracy dyplomowej

Na około miesiąc przed złożeniem pracy dyplomowej student powinien zgłosić do Sekretariatu Dydaktycznego Instytutu chęć zdalnego złożenia pracy dyplomowej. 

Oprócz przygotowania samej pracy oraz wymaganych dokumentów, trzeba zadbać o uzupełnienie wpisów z bieżącego semestru. Ten ostatni punkt jest bardzo istotny w przypadku przedmiotów egzaminacyjnych - trzeba poprosić prowadzącego przedmiot o wcześniejsze wstawienie oceny do protokołu w systemie USOS.

Wśród dokumentów towarzyszących pracy (ich listę znajdziecie poniżej) jest Karta Informacyjna Dyplomanta - w tym dokumencie, oprócz informacji o pracy i autorze, trzeba sprawdzić i ewentualnie zmienić dane dotyczące studiów i momentu składania pracy. Wzory Kart Informacyjnych znajdują się na końcu tej strony.

Procedurę gromadzenia dokumentacji zaczynacie od utworzenia na OneDrive PW ( https://wutwaw-my.sharepoint.com/ ) katalogu, w którym należy umieścić:

 1. Pracę dyplomową w formacie pdf (powinna to być wersja, która zostanie załadowana później do systemu APD oraz będzie drukowana) - uwagi dotyczące formatowania znajdziecie Państwo w sekcji Formatowanie pracy dyplomowej poniżej,
 2. Pozytywną opinię kierownika pracy dyplomowej (opiekuna) - wzór do uzupełnienia.
 3. Kartę Informacyjną Dyplomanta (to wymaganie specyficzne dla Instytutu Informatyki - proszę zadbać o to, żeby treść zmieściła się na dwóch stronach!) - szablony są dostępne na końcu strony.
 4. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 3 do zarządzenia nr 28/2016 Rektora PW (oświadczenie autora pracy) - uwaga: to oświadczenie powinno znaleźć się także w pliku pdf, a zatem i wydrukowanej pracy; można je wydrukować z systemu USOS,
 5. Skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 1 do zarządzenia nr 97/2019 Rektora PW (zgoda lub nie na monitoring karier zawodowych absolwentów).
 6. Skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia o zapoznaniu się z informacjami dotyczącymi Suplementu do dyplomu ( informacje dotyczące Suplementu do dyplomu ).
 7. Skan wypełnionego i podpisanego druku dotyczącego umieszczenia danych w dyplomie .
 8. Opcjonalnie, skan wypełnionego i podpisanego wniosku o wydanie dodatkowego odpisu dyplomu ukończenia studiów w tłumaczeniu na język obcy i odpisu suplementu do dyplomu w tłumaczeniu na język angielski .
 9. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego w trybie na odległość skan wypełnionego i podpisanego załącznika nr 2 do zarządzenia nr 26/2020 Rektora PW (Oświadczenie studenta przystępującego do egzaminu dyplomowego w trybie na odległość).
 10. W przypadku realizacji egzaminu dyplomowego na terenie Uczelni - skan wypełnionego i podpisanego oświadczenia wyrażenia zgody na uczestniczenie w egzaminie dyplomowym.
 11. W przypadku gdy osoba jest w procesie wznowienia studiów - skan karty wznowienia studiów (obu stron).

Po zgromadzeniu wszystkich dokumentów przesyłacie Państwo do Sekretariatu Instytutu (do p. Wiesławy Duszyńskiej, z kopią do p. Elżbiety Styczek) łącze do tego katalogu.

Po sprawdzeniu kompletności dokumentacji Sekretariat przygotuje Decyzję o dopuszczeniu do egzaminu dyplomowego (opiekun podpisuje decyzję w Sekretariacie lub przesyła do Sekretariatu jej skan) i przekaże sprawę do Dziekanatu. Równolegle będzie ustalony recenzent pracy dyplomowej oraz termin egzaminu dyplomowego. Uwaga: Dziekanat może wykonać swoją część pracy dopiero wtedy, kiedy dysponuje kompletem ocen studenta.

Po zakończeniu procedur organizacyjnych w Dziekanacie i Sekretariacie Instytutu dyplomant otrzyma e-mail z informacją, że można załadować pracę do systemu APD. Opiekun zatwierdza pracę i wprowadza swoją opinię o pracy, a recenzent - recenzję. Po zatwierdzeniu opinii i recenzji praca jest gotowa do obrony.

Przed wyznaczoną datą egzaminu dyplomowego:

 1. Student ustala z Dziekanatem sposób dostarczenia oryginałów dokumentów, których skany zostały umieszczone w katalogu OneDrive oraz zdjęciami do dyplomu (format 3.5 x 4.5 centymetra). Może być to osobiste dostarczenie dokumentów na Wydział - bezpośrednio do pracownika Dziekanatu; ale może także być przesłanie dokumentów pocztą/kurierem. 
 2. Zgodnie z ustaloną procedurą przekazuje dokumenty do Dziekanatu.
 3. Obserwuje komunikaty z MS Teams - na egzamin dyplomowy zostanie założony zespół Teams, do którego student zostanie dodany. W terminie obrony zostanie zorganizowane spotkanie zespołu tego zespołu.

Formatowanie pracy dyplomowej

Od stycznia 2017 roku obowiązuje rozporządzenie Rektora regulujące sposób formatowania pracy dyplomowej oraz wzory okładek. Okładki pobiera się w Sekretariacie Dydaktycznym Instytutu. Informację na temat zasad formatowania pracy dyplomowej (w tym szablony stron tytułowych) są dostępne na stronie Wydziału:  http://www.elka.pw.edu.pl/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Prace-Dyplomowe

Warto skorzystać z udostępnionego na wcześniejszej stronie szablonu LaTex przygotowanego przez pp. Artura Brodzkiego i Piotra Woźniaka.

Inne informacje

Do dyplomu w języku polskim są potrzebne 4 sztuki zdjęć w formacie 3,5 x 4,5 cm; możecie Państwo także poprosić o odpisy w języku angielskim (do 3 odpisów). Do każdego odpisu po angielsku potrzebne jest dodatkowe zdjęcie i dodatkowa opłata (40 zł za odpis).

Szczegółowe informacje na temat ładowania pracy dyplomowej i jej opisu do Archiwum Prac Dyplomowych można znaleźć na stronie Wydziału: http://www.elka.pw.edu.pl/pol/Studia/Kalendarz-ustalenia-plan-zajec/Archiwum-prac-dyplomowych/APD-informacja-dla-Studenta

Wzór karty informacyjnej dyplomanta (Microsoft Word 2003; OpenOffice Writer w wersji 2.3 radzi sobie z tymi dokumentami bez zarzutu):

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku polskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia inżynierskie w języku angielskim

Karta informacyjna dyplomanta - studia magisterskie w języku angielskim

Ostatnia modyfikacja: środa, 20 stycznia 2021, 15:41:52, Rajmund Kożuszek

x x Aktualności dotyczące nauczania

Microsoft AI and Gaming Research Summit

Microsoft Squares

Microsoft AI and Gaming Research Summit – 23-24 February 2021

If you would like to participate then please register online by 12th February 2021 at https://aka.ms/GamingSummitReg  - please note the hard deadline is the 15th February 2021. 

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbyło się w piątek, 12 lutego o godz. 17:15 zdalnie z wykorzystaniem MS Teams (łącze do spotkania: https://tinyurl.com/orientacja-magisterska-21L ).

Czytaj więcej...

HackZurich - największy hackaton w Europie

HackZurich 2020

HackZurich - siódma edycja największego hackatonu w Europie - odbędzie się w tym roku w dniach 18-20 września. Tym razem impreza ma formułę mieszaną: 300 uczestników na miejscu w Zurychu i 700 uczestników zdalnych. W trakcie 40-godzinnych zawodów będzie okazja zmierzyć się z interesującymi, praktycznymi problemami. Zapisy trwają od 22 lipca do 4 sierpnia. 

Czytaj więcej...

Zasady składania pracy dyplomowej w czasie wirusa

attention sign

W poradniku dyplomanta są opisane nowe zasady składania pracy dyplomowej obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 24. lutego o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Czytaj więcej...

Kurs wprowadzający do programowania w Androidzie

android-200

W ramach wykładu WPAM (ale otwarty dla wszystkich) będzie w najbliższy czwartek (5-go grudnia, o godzinie 10:15 w sali 170) zorganizowany krótki kurs programowania dla systemu Android. Jeśli chcesz (lub musisz :-) napisać aplikację dla Androida, a nie wiesz jak zacząć - to to spotkanie może być dla Ciebie.

 

Czytaj więcej...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 30. września o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Czytaj więcej...

Hackaton Edge Computing 27-28 września w inkubatorze hub:raum w Krakowie

Edge experience 100

W dniach 27-28 września w inkubatorze hub:raum w Krakowie odbędzie się Edge Experience Hackathon. Hackathon będzie dobrą okazją na przetestowanie działania prototypów i aplikacji mobilnych, dla których obecna infrastruktura chmurowa jest zbyt wolna. 

Czytaj więcej...

Summer School in Computer Graphics

bowling dynamic scene

W połowie lipca odbyła się szkoła letnia Summer School in Computer Graphics. Uczestniczyli w niej studenci z University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu.

Czytaj więcej...
More.... More....