Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Przedmioty proponowane przez Instytut

  1. Przedmioty dla studiów dziennych I stopnia
  2. Przedmioty obieralne dla studiów dziennych II stopnia
  3. Przedmioty w języku angielskim
  4. Przedmioty w ofercie studium podyplomowego "Informatyka"

(W/C/L/P) oznaczają odpowiednio (wykład, ćwiczenia, laboratorium, projekt), aby dowiedzieć się więcej patrz tutaj

Nazwa

Skrót

(W/C/L/P)

Wykładowca

Algorytmy i struktury danych

AISDI

211-

Roman Podraza

Architektura komputerów

ARKO

3-1-

Grzegorz Mazur

Bazy danych

BD

2-2-

Andrzej Ciemski

Podstawy techniki cyfrowej

PTCY

2-2-

Andrzej Skorupski

Podstawy programowania

PRI

212-

Henryk Dobrowolski

Programowanie obiektowe (I)

PROI

2-2-

Krzysztof Gracki

Programowanie zdarzeniowe

PROZ

2--2

Roman Podraza

Systemy operacyjne

SOI

2-2-

Wiktor B. Daszczuk

Wstęp do informatyki

WI

31--

Wiktor B. Daszczuk

 

Każda pozycja wykazu przedmiotów zawiera: nazwę przedmiotu (np. Podstawy techniki cyfrowej), skrót stosowany w systemie ERES2 (np. PTCY), wymiar godzinowy przedmiotu w tygodniu zajęć (np. 2-1- oznacza: 2 godz. wykładu, bez ćwiczeń audytoryjnych, 1 godz. zajęć laboratoryjnych, bez projektu), i nazwiska osób odpowiedzialnych za przedmiot. Gwiazdka (*) przy nazwisku oznacza osobę nie zatrudnioną w Instytucie.

Ostatnia modyfikacja: piątek, 22 lipca 2016, 17:18:45, Rajmund Kożuszek