Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Maciej Zbierski obronił rozprawę doktorską

M.Zbierski

M.Zbierski

W dniu 6 grudnia 2016 roku Maciej Zbierski obronił rozprawę doktorską pt. "Adaptive Fault-Tolerant Replication Protocols". Polski tytuł rozprawy "Adaptacyjne protokoły replikacji tolerujące błędy bizantyjskie", rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Streszczenie: Replikacja tolerująca błędy bizantyjskie jest metodą pozwalającą na implementację rozproszonych usług sieciowych zachowujących dostępność nawet w trakcie arbitralnej awarii podzbioru serwerów, na których taka usługa jest rozlokowana. Mimo iż literatura zawiera liczne przykłady protokołów replikacji tolerujących błędy bizantyjskie, praktycznie żadne istniejące rozwiązanie nie jest w stanie zapewnić akceptowalnej wydajności nie podlegającej jednocześnie wpływowi zmiennych warunków panujących w środowisku systemu rozproszonego. Niniejsza rozprawa analizuje w jakim stopniu wprowadzenie koncepcji adaptacyjności do protokołów replikacji tolerujących błędy bizantyjskie jest w stanie wpłynąć na poprawę ich wydajności i stabilności. W przeciwieństwie do poprzednich podejść, systemy przedstawiane i analizowane w niniejszej rozprawie zmieniają swoje zachowanie, parametry konfiguracyjne bądź tryby pracy, dostosowując się do zaobserwowanych zmian w środowisku systemu rozproszonego, bazując na przykład na właściwościach żądań otrzymywanych od klientów, obciążeniu serwerów, czy też rodzaju występujących błędów. Dodatkowo, rozprawa proponuje nową, uniwersalną technikę konstruowania adaptacyjnych systemów opartych o tradycyjne protokoły replikacji tolerujące błędy bizantyjskie, pozwalającą na tworzenie rozwiązań potrafiących dynamicznie dopasować się do warunków panujących w środowisku systemu rozproszonego.

Abstract: Byzantine fault-tolerant (BFT) replication enables creating distributed services which remain available even when a subset of server nodes, on which the service is deployed, fail arbitrarily. While countless BFT replication protocols have been proposed in the literature, practically all existing solutions fail to guarantee high performance, which remains unaffected by varying environment conditions. This thesis analyzes whether, and to what extent enhancing Byzantine fault-tolerant replication protocols with adaptivity could improve their performance and resilience. Unlike traditional approaches, the BFT solutions introduced and analyzed in this thesis change their behavior based on the observed system properties, such as for instance parameters of client requests, server workload or type of exhibited faults. Additionally, the thesis introduces a novel, universal method for constructing adaptive systems from traditional BFT replication protocols, enabling the resulting solutions to dynamically adjust to the properties of the environment.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 6 grudnia 2016, 15:47:06, Bożenna Skalska

x x Aktualności (3) - wg daty publikacji

‹‹ Grudzień 2016 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31