Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Marcin Kubacki obronił rozprawę doktorską

Marcin Kubacki1

M. Kubacki

W dniu 14 lipca 2016 roku Marcin Kubacki obronił rozprawę doktorską pt. "Wielowymiarowa analiza logów zdarzeniowych i wydajnościowych w systemach komputerowych ". Została wyróżniona. Promotorem rozprawy był profesor dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Nieustannie rosnąca złożoność systemów komputerowych stawia coraz więcej wyzwań związanych z ich monitorowaniem i oceną wiarygodności. Niniejsza rozprawa została poświęcona wielowymiarowej analizie różnych rodzajów dzienników dostępnych w systemach komputerowych. W rozprawie skoncentrowano się na badaniach związanych z dwoma głównymi rodzajami dzienników: zdarzeniowych i wydajnościowych. W pierwszym obszarze, zaproponowano metodyki i algorytmy, które obejmowały analizę z użyciem słowników, ekstrakcję klas zdarzeń w nieustrukturyzowanych formach dzienników tekstowych oraz generację wyrażeń regularnych w celu wzbogacenia komunikatów o informację o strukturze ich zmiennych fragmentów. Przedstawione algorytmy usprawniają proces analizy dzienników zdarzeniowych i zostały również wykorzystane jako jeden z etapów przetwarzania przy analizach korelacyjnych z użyciem innych rodzajów logów. W przypadku dzienników wydajnościowych zaprezentowano metodykę z użyciem autorskiego algorytmu służącego do analizy przebiegu wskaźników obciążenia oraz profilami obciążeniowymi. Jego istotnym elementem jest umożliwienie interakcyjnej analizy na wielu poziomach szczegółowości jednocześnie. Zbadano również możliwość zaadoptowania klasycznych metod analizy szeregów czasowych (dekompozycja, periodogramy, transformaty falkowe) do analizy obciążenia w systemie komputerowym i porównano je z autorskim algorytmem. Dodatkowo zaproponowano również metodykę analizy opartą o charakterystyki statystyczne pików w przebiegach czasowym. W rozprawie przedstawiono również wyniki praktycznego zastosowania przedstawionych technik na przykładzie kilku serwerów oraz klastrów obliczeniowych. Implementacja algorytmów została zawarta w dwóch autorskich programach: QPerfAnalyzer i LogMiner, które umożliwiają wielowymiarową analizę dzienników zdarzeniowych i wydajnościowych. Zaprezentowana w rozprawie korelacja dzienników wydajnościowych z dziennikami zdarzeniowymi oraz procesów (zaproponowanym przez autora) pozwalają na stworzenie wielowymiarowego profilu operacyjnego systemu komputerowego, który może być bardzo pomocny w poszukiwaniu przyczyny i predykcji wystąpienia problemów lub anomalii. Analiza uzyskanych rezultatów potwierdziła przydatność zaproponowanych metodyk i algorytmów równocześnie wskazując dalsze kierunki badań w tym obszarze.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 20 września 2016, 14:50:08, Bożenna Skalska

x x Aktualności (1) - wg daty publikacji

‹‹ Lipiec 2016 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31