Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Zmarł dr inż. Jerzy Mieścicki

miescicki

Dnia 22 lipca 2015 r. zmarł w wieku 75 lat dr inż. Jerzy Mieścicki, zasłużony nauczyciel akademicki Politechniki Warszawskiej. Poniżej krótka notka biograficzna o zmarłym.

Jerzy Tomasz Mieścicki urodził się we wrześniu 1940 roku w Warszawie. Po ukończeniu szkoły podstawowej uczęszczał do znanego warszawskiego Liceum im. Tadeusza Reytana. Maturę uzyskał w 1957 roku i w tymże roku podjął studia na Wydziale Łączności Politechniki Warszawskiej. W 1963 roku uzyskał dyplom magistra inżyniera łączności, jako absolwent drugiego rocznika nowo utworzonej wówczas specjalności Maszyny Matematyczne. Jeszcze przed uzyskaniem dyplomu, w 1962 roku, Jerzy Mieścicki podjął pracę jako laborant w Zakładzie Konstrukcji Telekomunikacyjnych i Radiofonii. Po dyplomie, w 1963 roku, został nauczycielem akademickim w Katedrze Budowy Maszyn Matematycznych. W tej instytucji (która przekształciła się w 1970 roku w Instytut Budowy Maszyn Matematycznych, a w 1975 roku — w Instytut Informatyki) pracował aż do 2008 roku. W 1966 roku uzyskał stopień doktora nauk technicznych (za rozprawę O pewnych zagadnieniach niezawodności sieci logicznych, której promotorem był profesor Antoni Kiliński) i objął stanowisko adiunkta. W 1972 roku został mianowany docentem kontraktowym i był powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Instytutu ds. naukowych. Funkcję tę sprawował do 1978 roku, a przez kadencję 1978–1981 był dyrektorem Instytutu Informatyki. Zainteresowania badawcze i dydaktyczne Jerzego Mieścickiego koncentrowały się w tym okresie na zagadnieniach niezawodności sieci logicznych, organizacji komputerów oraz modelowaniu wydajności systemów. Tej tematyki dotyczyły także prace doktorskie, których Jerzy Mieścicki był promotorem. W sumie, do 1981
roku, stopień doktora uzyskało wówczas pod jego kierownictwem sześć osób, co m.in. przyniosło mu w 1982 roku Nagrodą Ministra Szkolnictwa Wyższego za osiągnięcia w dziedzinie kształcenia kadr naukowych.
W 1981 roku nowa ustawa o szkolnictwie wyższym zlikwidowała stanowisko docenta kontraktowego, a Jerzy Mieścicki powrócił na poprzedni etat, pozostając odtąd rzadkim przypadkiem adiunkta, który ma w dorobku sześcioro wypromowanych doktorów i trzy recenzje prac doktorskich bronionych na innych uczelniach w Polsce.
W latach 80. zainteresowania naukowe Jerzego Mieścickiego zwróciły się w kierunku modelowania systemów współbieżnych. Sformułował on wówczas model symulacyjny, nazwany EDN — Event Driven Nets, a później — oryginalny automatowy model CSM (Concurrent State Machines), ukierunkowany na weryfikację modelową (model checking). Pracę nad teoretyczną stroną modelu i jego szerszą promocją w publikacjach spowolniło ponowne objęcie przez Jerzego Mieścickiego w 1988 roku funkcji zastępcy dyrektora Instytutu ds. nauki. Nastąpiło to w momencie dla Instytutu kryzysowym, spowodowanym m.in. odejściem z Instytutu blisko połowy nauczycieli akademickich (głównie na skutek emigracji po stanie wojennym) i załamaniem działalności Zakładu Doświadczalnego Instytutu w ówczesnej sytuacji ekonomicznej kraju. Jerzy Mieścicki pełnił funkcję zastępcy dyrektora Instytutu nieprzerwanie aż do 2001 roku, a więc przez bardzo trudny czas wypracowywania przez Instytut gruntownie nowego profilu naukowego, dydaktycznego, organizacyjnego i personalnego. Mimo znacznego obciążenia tą działalnością organizacyjną, Jerzy Mieścicki zgrupował wokół siebie zespół, z którym kontynuował prace nad teorią i zastosowaniami modelu CSM. W ramach tych badań (m.in. finansowanych przez dwa duże granty Komitetu Badań Naukowych) dopracowano podstawy teoretyczne modelu i implementowano programowy model checker COSMA. Tematyka ta była m.in. przedmiotem dwóch prac doktorskich, a także wielu publikacji i prac dyplomowych. Jednocześnie, ten sam zespół zrealizował kilka dużych projektów B + R, również kierowanych lub współkierowanych przez Jerzego Mieścickiego (dwa projekty dla Deutsche Telekom oraz system nadzoru bloków energetycznych, wykonany we współpracy z Instytutem Techniki Cieplnej Politechniki Warszawskiej, nagrodzony w 1996 roku Nagrodą Siemensa I stopnia). Za istotne osiągnięcie dydaktyczne można uznać autorski wykład „Wstęp do informatyki”, który Jerzy Mieścicki opracował i prowadził od 2001 roku. Przedmiot ten był przez studentów bardzo dobrze oceniany w dziekańskich ankietach, a Wydziałowy Samorząd Studentów dwu krotnie przyznał Jerzemu Mieścickiemu (w 2005 i 2006 roku) tytuł najlepszego wykładowcy Wydziału (tzw. konkurs „Złotej Kredy”). W 2009 roku Jerzy Mieścicki przeszedł na emeryturę. Brał jednak nadal czynny udział w pracach swego dawnego zespołu, wygłaszał wykłady popularnonaukowe, a także przygotował do druku książkę, będącą rozszerzoną i zmodyfikowaną wersją wykładu ze „Wstępu do informatyki”, przeznaczoną dla publiczności szerszej, niż tylko studenci kierunku Informatyka. Jerzy Mieścicki był autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów w czasopismach naukowych i referatów na konferencjach o międzynarodowym zasięgu, a także kilku dziesięciu instytutowych raportów badawczych. Ma za sobą pobyty naukowe w Finlandii (Helsinki University of Technology, dwukrotnie), Kanadzie (University of Waterloo) i USA (Loyola University, New Orleans). Posiada Srebrną Odznakę „Zasłużony dla Politechniki Warszawskiej”, a także dwa odznaczenia państwowe: Złoty Krzyż Zasługi (1976) oraz Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski (2002). W życiu prywatnym — rozwiedziony w początku lat dziewięćdziesiątych, a od 2007 roku ponownie i szczęśliwie żonaty. Ma dorosłą, zamężną córkę oraz dwoje dorosłych dzieci i wnuczka od strony żony. LubiL muzykę klasyczną i jazz, ma zresztą w swym życiorysie okres czynnego uprawiania muzyki: w czasie liceum i studiów uczył się w szkole muzycznej, grywał w amatorskich zespołach jazzowych, potem jeszcze kilka lat w orkiestrze Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej. Poświęcał sporo czasu słuchaniu muzyki, a także literaturze i filmom dokumentalnym, zwłaszcza z dziedziny szeroko rozumianej historii. Uprawiał taoistyczne Tai Chi. Nie lubił chamstwa i ludzi bez poczucia humoru, bardzo natomiast sobie cenił dyskusje z osobami mającymi coś do powiedzenia, niezależnie od ich wieku, płci czy wykształcenia. W latach 2011 – 2015r inż.  J. Mieścicki brał udział w opracowaniu środowiska symulacyjnego systemów Personal Rapid Transit w ramach projektu Eco-Mobilność. Uczestniczył w opracowaniu metodologii badań symulacyjnych systemów transportowych. Zapowiadana w biogramie książka „Wstęp do Informatyki nie tylko dla Informatyków” ukazała się nakładem Wydawnictwa BTC w 2013 i jest bardzo ceniona wśród czytelników. Tu przytoczę fragment opinii prof. R. Morawskiego: „ Książka Jerzego Mieściskiego nawiązuje do najlepszej tradycji literatury popularno-naukowej, która skutecznie inspirowała i formowała umysły polskiej młodzieży w latach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych…. Napisana jest czystym, a jednocześnie żywym językiem, nierzadko językiem gawędy lub pogawędki. Nasycona jest anegdotami z historii nauki i techniki, które odsłaniają ludzką twarz największych twórców naszej cywilizacji, a w szczególności jej aspektu informatycznego …”  Osobowość Jurka Mieściskiego bardzo trafnie określiła jego  była doktorantka a obecnie profesor w Hanower University – prof. Helena Szczerbicka: „Należał do zanikającej klasy naukowców o renesansowym sposobie myślenia”.

Ostatnia modyfikacja: czwartek, 23 lipca 2015, 12:26:56, Bożenna Skalska

x x Aktualności (2) - wg daty publikacji

‹‹ Lipiec 2015 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31