Habilitacje Instytutu Informatyki

Lp

Habilitant

Tytuł rozprawy

Data

1.

 Tomasz Gambin

Tytuł osiągnięcia naukowego: "Rozwój narzędzi informatycznych do analizy danych genomowych uzyskanych z mikromacierzy i sekwenatorów następnej generacji".

26.06.2018

 2.

 Michał Okoniewski

Tytuł osiągnięcia naukowego: ”Metody precyzyjnej lokalizacji i pomiaru zjawisk w genomach i transkryptomach za pomocą analizy danych z mikromacierzy i sekwencerów nowej generacji”.

22.03.2016 

3.

 Ilona Bluemke

Cykl publikacji Habilitantki: Jakość oprogramowania w ujęciu wielokryterialnym.

 27.10.2015

4.

Piotr Gawrysiak

Cykl publikacji Habilitanta: Metody semantycznego przetwarzania i wizualizacji informacji.

27.10.2015

5.

Tomasz Martyn

Algorytmy geometryczne w wizualizacji fraktali układów odwzorowań iterowanych.

09.10.2012

6.

Piotr Gawrysiak

Cyfrowa rewolucja. Rozwój cywilizacji informacyjnej.

28.04.2010

7.

Paweł Kerntopf

Function-Driven Generalizations of Decision Diagrams and Their Applications.

16.05.2006

8.

Zbigniew Wiesław Raś

Knowledge Discovery Based Flexible Query Answering Systems.

14.10.2004

9.

Marzena Kryszkiewicz

Concise representations of frequent patterns and association rules.

10.06.2003

10.

Przemysław Rokita

Problemy łączenia obrazów generowanych metodami grafiki komputerowej z obrazami rzeczywistymi.

 09.05.2000

11.

Janusz Sosnowski

Analiza oraz metody tolerowania błędów przemijających w systemach cyfrowych.

16.03.1993

12.

Henryk Rybiński

Modele baz danych.

08.03.1988

13.

Krzysztof Walczak

Hierarchiczne wyznaczanie testów dla układów cyfrowych.

12.04.1988

14.

Mieczysław Muraszkiewicz

Sieci komórkowe do przetwarzania danych numerycznych.

11.12.1984

15.

Jan Zabrodzki

Podstawy metodyczne i teoretyczne projektowania układów elektronicznych z uwzględnieniem rozrzutów wartości parametrów.

06.06.1977