2014

 1. Kubacki  M.
  Badanie wpływu powoływania nowych środowisk wirtualnych na wydajność wirtualizatora i środowisk już działających.
  Raport Badawczy II PW  1/2014, Warszawa, luty 2014, 42 s.
 2. Derezińska A., Hałas K.
  Operators for Mutation Testing of Python Programs.
  ICS Research Report 2/2014, Warsaw, April 2014, 19 s. 
 3. Jankowski A,. Skowron A., Swiniarski R.
  Interactive Computations on Complex Granules.
  ICS Research Report 3/2014, Warsaw, April 2014, 16 s .
 4. Lasek P., Bazan J. G.
  Examining JDM as a Tool for Implementing Data Mining Algorithms.
  ICS Research Report 4/2014, Warsaw, June 2014, 16 s .
 5. Cabaj K.
  Analysis of activity observed by HoneyPot systems deployed in the Institute of Computer Science.
  ICS Research Report 5/2014, Warsaw, December 2014, 25 s .