2016

  1. Rudowski M., Tarnowska K.:
    WABSI - system wsparcia audytu bezpieczeństwa systemów informatycznych w procesie zarządzania środowiskiem informatycznym organizacji
    Raport Badawczy IIPW 1/2016 , Warszawa, luty 2016, 18 s.