Konferencje / seminaria 2017

Wykaz konferencji organizowanych (lub współorganizowanych) w 2017 roku przez Instytut Informatyki

Termin i miejsce

Temat konferencji,
krajowa międzynarodowa,
strona www.

Jednostka organizacyjna

Planowana liczba
uczestników, w tym z zagranicy

Warsaw, Poland
June 26 - 29, 2017,

ISMIS 2017
23rd International Symposium on Methodologies for Intelligent Systems http://ismis2017.ii.pw.edu.pl/

Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych, Instytut Informatyki,
Zakład Systemów Informacyjnych, Symposium Chairs– Henryk Rybiński, tel. 7731, rhb[at]ii.pw.edu.pl , Andrzej Skowron - UW
Program Committee Co-Chairs – Marzena Kryszkiewicz, tel. 7701, mkr[at]ii.pw.edu.pl , Annalisa Appice - Università degli Studi di Bari, Italy, Dominik Ślęzak - UW & Infobright, Poland
Steering Committee Chair - Zbigniew Raś - University of North Carolina, Charlotte & Instytut Informatyki ZSI, PW

ok. 120
w tym ok. 80
z zagranicy