Oprogramowanie używane w dydaktyce

Odnośniki

Opis

http://www.pragmadev.com/

Produkt "Real Time Developer Studio" firmy Pragmadev, wykorzystywany przez realizacji prac dyplomowych, oraz używany do prowadzenia zajęć laboratoryjnych z SKM2.

http://www.windriver.com

W ramach przedmiotu Systemy Wbudowane (SWB) wykorzystujemy oprogramowanie:
 -  Wind River General Purpose Platform VxWorks Edition 3.7, pozyskane od firmy WindRiver jako grant dydaktyczny w ramach Wind River University Program. Dysponujemy 15-toma licencjami sieciowymi, a oprogramowanie jest zainstalowane w lab. 139. Okres użytkowania licencji kończy się w roku 2014.

http://www.ti.com/

Środowisko programowe Code Composer Studio v5.2 firmy Texas Instruments. Zostało uzyskane w ramach TI University Program. Wymaga uwierzytelniania licencji na serwerze Galera. Posiadamy 100 licencji. Oprogramowanie jest zainstalowane w lab.315. Środowisko CCS jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i projektów w ramach przedmiotów Procesory Sygnałowe (PS) oraz Digital Signal Processor Architecture and Programming (EDSPA) oraz w ramach dyplomowych projektów inżynierskich i magisterskich.

http://www.freescale.com/

Środowisko programowe CodeWarrior for MCUs firmy Freescale. Zostało uzyskane w ramach partnerskiego porozumienia akademickiego. Oprogramowanie jest zainstalowane w lab.315. Środowisko CodeWarrior jest wykorzystywane do prowadzenia zajęć laboratoryjnych i projektów w ramach przedmiotów Procesory Sygnałowe (PS) oraz Digital Signal Processor Architecture and Programming (EDSPA) oraz w ramach dyplomowych projektów inżynierskich i magisterskich.