Dyrekcja Instytutu Informatyki

zdjecieJA3

Dyrektor Instytutu Informatyki
 

dr hab. inż. Jarosław Arabas , prof. uczelni

 

e-mail: J.Arabas[at]ii.pw.edu.pl
tel.  (+48-22) 234-7432
pok. 204

Paweł Wawrzyński

Zastępca Dyrektora ds. Naukowych
 

dr hab. inż. Paweł Wawrzyński

 

e-mail: P.Wawrzynski[at]ii.pw.edu.pl
tel. (+48-22) 234-7120; (+48-22) 234-7432
pok. 204; 21

R.Kozuszek

Zastępca Dyrektora ds. Dydaktycznych
 

mgr inż. Rajmund Kożuszek

 

e-mail: R.Kozuszek[at]ii.pw.edu.pl
tel. (+48-22) 234-7853
pok. 205