This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Potrzebna osoba do projektu naukowego

Poszukujemy osoby do wykonania zadań badawczych w ramach pracy magisterskiej i  projektu naukowego (2015/19/B/NZ5/02224) finansowanego przez NCN (OPUS-10). Celem pracy będzie opracowanie nowych algorytmów bioinformatycznych służących do analizy danych całoegzomowych pacjentów i identyfikacji patogennych wariantów genetycznych.  

Wymagania: uczestnictwo w studiach stacjonarnych II stopnia na kierunku informatyka. Umiejętność programowania w języku R i znajomość środowiska Linux. Dobra znajomość języka angielskiego. Mile widziane ukończenie przedmiotów MBI, INGE, MPB.

Forma zatrudnienia: stypendium 1500 zł/mc

Okres zatrudnienia: ok.12 miesięcy.

Lokalizacja: Instytut Informatyki, Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechnika Warszawska oraz Zakład Genetyki Medycznej, Instytut Matki i Dziecka, Warszawa

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV (w tym osiągniecia naukowe), listu motywacyjnego oraz kopii dyplomu licencjackiego lub inżynierskiego (ewentualnie zaświadczenia o uzyskanym tytule) do kierownika projektu, tj. dr n.med Agnieszka Rygiel (agnieszka.rygiel@imid.med.pl) do dnia 15.05.2019. Po otrzymaniu zgłoszeń skontaktujemy  się z wybranymi kandydatami, którzy zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną.

Dodatkowe informacje pod adresem:

https://www.ncn.gov.pl/baza-ofert/?akcja=wyswietl&id=180050

Last modified: Thursday, March 28, 2019 - 12:58:58 PM, Agnieszka Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ March 2019 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31