This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

St. Matwin

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w środę 22 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Big Data: status quo + quo vadiswygłosi profesor Stanislaw Matwin, Dalhousie University, Kanada. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej autorskie streszczenie referatu oraz krótka notka biograficzna.

Na wstępie prezentacji zarysuję historię Big Data i jej składowych technologii. Podejmę próbę określenia pojęcia Big Data  nieco różnego od klasycznej definicji "4V". Propozycja ta zostanie zilustrowana krótkim przeglądem danych wydających się spełniać wszelkie definicje Big Data, a dotyczących eksploatacji mórz i oceanów. Przedstawię bieżące prac nad metodami analizy tych danych (z naciskiem na metody  maszynowego uczenia się ), prowadzone obecnie w Institute for Big Data Analytics,
Dalhousie University. Pod koniec prezentacji zarysuję i podam pod dyskusję kilka zagadnień stanowiących – w mojej opinii -  zasadnicze wyzwania, zarówno techniczne jak i społeczne, stojące przed Big Data.

Notka biograficzna:
Stanislaw Matwin jest  Profesorem  oraz “Canada Research Chair” w Faculty of Computer Science, Dalhousie University, Halifaks, Kanada. Dyrektor  Institute for Big Data Analytics, pierwszej tego typu placówki naukowej w Kanadzie.  Były  prezes  Canadian Artificial Intelligence Society.  Członek Rady Naukowej Polskiego Stowarzyszenia Sztucznej Inteligencjii, od pięciu lat prowadzi konkurs PSSI na najlepszą polską dysertację doktorską z tej dziedziny. Posiada m. in. tytuł ECCAI Fellow. Jego zainteresowania badawcze obejmują tematykę  analizy danych tekstowych, eksploracji danych, oraz prywatności danych.

Last modified: Tuesday, June 14, 2016 - 10:11:46 AM, Bożenna Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ June 2016 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30