This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to już ostatni wykład w roku akademickim 2013/2014 w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Polaryzacja światła jest bardzo ważnym zjawiskiem fali poprzecznej polegająca na zmianach kierunku oscylacji rozchodzącego się zaburzenia w określony sposób. Wzbogacenie obrazu o informację o stanie polaryzacji światła może w wielu zastosowaniach znacząco zwiększyć jego użyteczność. Umiejętność rozróżniania różnych stanów polaryzacji światła posiada wiele zwierząt morskich i owadów. Zmiany (zaburzenia) polaryzacji światła nie są niestety postrzegane przez człowieka. Budowane w laboratoriach badawczych systemy pozyskiwania tego typu obrazów przybliżają nam to zjawisko. W prezentacji przedstawione zostaną sposoby pozyskania informacji o polaryzacji światła widzialnego oraz rekonstrukcji kształtu 3D na ich podstawie. Omówiony zostanie również opracowany system akwizycji obrazów polaryzacyjnych z wykorzystaniem przestrajalnych filtrów ciekłokrystalicznych oraz algorytmy akwizycji oraz przetwarzania obrazów polaryzacyjnych zaimplementowane z wykorzystaniem platformy Nvidia CUDA. Prezentację uzupełni zestawienie wyników działania wybranych algorytmów przetwarzania obrazów polaryzacyjnych oraz przykładowe zastosowania w wizji komputerowej. W drugiej części prezentacji przedstawiona zostanie metodyka rekonstrukcji kształtu 3D z wykorzystaniem obrazu polaryzacyjnego wraz z omówieniem ich możliwości o ograniczeń.

Last modified: Monday, June 2, 2014 - 1:20:11 PM, Bożenna Skalska

x x News (5) - by publication date

‹‹ June 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30