This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

logo

Jest to pierwszy wykład w roku akademickim 2014/2015 w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Jednym z istotnych dla współczesności wyzwań nauki i techniki jest rzeczywistość wirtualna. W ostatnim czasie powstaje na świecie wiele tego typu instalacji. Również Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej wychodzi naprzeciw aktualnym trendom w tej dziedzinie, czego wynikiem jest budowa nowoczesnego Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej (LZWP), powstającego w ramach grantu Nowoczesne Audytoria Politechniki Gdańskiej. Referat przedstawia koncepcję LZWP oraz zasady funkcjonowania i możliwości jego zastosowań.
Podstawowym urządzeniem Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej jest sześcienna jaskinia wirtualna, czyli instalacja typu CAVE (ang. Cave Automatic Virtual Environment). Wizualizacja w niej polega na równoległej zewnętrznej projekcji obrazu trójwymiarowego na wszystkie sześć ścian jaskini, wzbogaconej o generację dźwięku przestrzennego. Dodatkowo LZWP zawiera urządzenie w postaci sfery obrotowej (ang. spherical walk simulator), przez którą będzie możliwe obserwowanie sceny wyświetlanej na zewnątrz sfery. Sfera ta będzie mogła być umieszczana wewnątrz jaskini, a użytkownik obracający sferę własnymi krokami będzie mógł przemierzać świat wirtualny.
Laboratorium Zanurzonej Wizualizacji Przestrzennej znajduje s

Last modified: Tuesday, October 7, 2014 - 1:51:40 PM, Bożenna Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ October 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31