This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

logo

Jest to trzeci wykład w roku akademickim 2014/2015 w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej autorskie streszczenie referatu.

Tematem prezentacji jest budowa heurystyki bazującej na wzorcach i jej zastosowanie w programie komputerowym do gry w Go. Zbudowanie dobrej heurystyki dla gry w Go jest trudne. Drzewo gry jest silnie rozgałęzione i powstaje obawa, że heurystyka może eliminować silne zagrania. Jednym z pomysłów na zbudowanie heurystyki jest użycie bazy „dobrych” wzorców. Najczęściej wzorzec jest fragmentem planszy o rozmiarze 3x3 z zaznaczonymi punktami wolnymi i punktami zajmowanymi przez kamienie czarne lub białe. Każdemu potencjalnemu ruchowi, wykonywanemu w centralnym punkcie wzorca, przypisana jest waga. Heurystyka wybiera ruch odpowiadający wzorcowi mającemu największą wagę. Baza wzorców może być opracowana przez eksperta lub pozyskana na drodze maszynowego uczenia. W prezentacji pokazano metodę maszynowego pozyskania bazy wzorców na podstawie zapisów gier rozegranych pomiędzy ludzkimi graczami.

W ostatnich latach został opracowany nowy algorytm MCTS (ang. Monte Carlo Tree Search). Metoda MCTS skupia się na analizie najbardziej obiecujących ruchów, w której rozrost drzewa wariantów bazuje na losowym próbkowaniu przestrzeni przeszukiwań. Zastosowanie metody MCTS w programach komputerowych do gry w Go, zbliżyło ich siłę gry do poziomu mistrzowskiego. Algorytm MCTS w podstawowej wersji nie bazuje na wiedzy eksperckiej i znajduje zastosowanie także w innych dziedzinach.

W prezentacji pokazano sposób maszynowego pozyskania bazy wzorców, implementację w programie komputerowym do gry w Go i metodę weryfikacji wpływu heurystyki na siłę gry programu.  Zaprezentowano i omówiono wyniki przeprowadzonych eksperymentów.

Last modified: Friday, December 5, 2014 - 3:46:05 PM, Bożenna Skalska

x x News (3) - by publication date

‹‹ December 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31