This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

logo

Jest to już czwarty wykład w roku akademickim 2014/2015 w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.
Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej autorskie streszczenie referatu.

Prezentacja dotyczyć będzie metody symulowania topnienia obiektów zbudowanych z lodu. Omawiany proces topnienia skupia się na wymianie ciepła pomiędzy obiektami lodowymi i płynami (woda i powietrze), modelowanymi jako zbiory ruchomych cząstek o określonych parametrach fizycznych. Do symulowania ruchu cząstek wykorzystano wariant algorytmu SPH (Smoothed Particle Hydrodynamics). Ponadto, w trakcie prezentacji przedstawiony zostanie nowy cząsteczkowy model powietrza, który pozwala m. in. na uwzględnienie w symulacji lokalnych zmian temperatury powietrza w czasie (naturalny obieg powietrza). Zaprezentowane zostaną otrzymane wyniki symulacji, które są bardziej realistyczne z punktu widzenia poprawności fizycznej i końcowego efektu wizualnego, aniżeli rezultaty otrzymywane przy użyciu poprzednich metod.

Last modified: Thursday, January 8, 2015 - 10:37:56 AM, Bożenna Skalska

x x News (1) - by publication date

‹‹ January 2015 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31