This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to kolejny wykład w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Efekt halo słonecznego należy zaliczać do rodziny zjawisk optycznych. Do jego powstania niezbędna jest obecność kryształków lodu, powstałych w temperaturze oscylującej w okolicach -30°C. W takich warunkach przyjmują one kształt graniastosłupów sześciokątnych o zmiennym stosunku wysokości do promienia okręgu opisującego ich podstawę. Ściany boczne kryształków tworzą miedzy sobą pryzmaty o kącie rozwarcia równym 120°. Ponadto, jeżeli ponumerujemy je kolejno w zakresie od 0 do 5, to wyróżnimy pryzmaty 60° pomiędzy ścianami o numerach n+2 modulo 6. W kryształach występują również pryzmaty 90°, występujące pomiędzy ściankami bocznymi a podstawą. Dodatkowo ułożenie kryształków podczas swobodnego spadku jest mocno zależne od stosunku promienia okręgu opisującego podstawę do jego wysokości. Wyróżniamy zatem kryształy kolumnowe (ołówkowe), opadające podstawami ustawionymi prostopadle do powierzchni Ziemi, a także kryształy płytkowe, których podstawy podczas spadku ustawiają się prawie równolegle do powierzchni Ziemi. Dzięki regularnym kształtom kryształków oraz ustalonym fizycznie schematom ich spadku możemy zaobserwować wiele rozmaitych rodzajów zjawiska. Najpopularniejszym z nich jest pierścień o szerokości kątowej wynoszącej 22°, który jest wynikiem występowania populacji kryształków wszystkich rodzajów jednocześnie. Od strony fizycznej główną rolę odgrywają trzy podstawowe zjawiska optyki geometrycznej: odbicie, załamanie oraz rozszczepienie promienia słonecznego, dzięki którym opisujemy przejście promienia świetlnego przez pryzmat.
Prezentacja, oprócz wyjaśnienia przyczyn powstawania efektu halo, dotyczyć będzie przede wszystkim komputerowej symulacji zjawiska na bazie inwersyjnej metody śledzenia promieni z wykorzystaniem metod Monte Carlo. Dodatkowo przedstawione zostaną rezultaty prac nad autorskimi symulatorami zjawiska oraz przykład ich wykorzystania. Kolejnym z celów prezentacji jest pokazanie różnorodności zjawiska i obalenie stereotypu zjawiska halo jako „tajemniczej tęczy wokół Słońca”.

Last modified: Tuesday, March 11, 2014 - 12:37:45 PM, Bożenna Skalska

x x News (1) - by publication date

‹‹ March 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31