This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Sławomir Chyłek obronił rozprawę doktorską

zdjęcie

Sławomir Chyłek

W dniu 15 września 2014 roku Sławomir Grzegorz Chyłek obronił rozprawę doktorską pt. Zastosowanie symulacji błędów do oceny i optymalizacji niezawodności systemów operacyjnych. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Symulacja błędów jest jedną z głównych technik ewaluacji niezawodności oprogramowania. Niniejsza rozprawa poświęcona jest adaptacji symulacji błędów w emulatorach systemów komputerowych, co umożliwiło badanie niezawodności oprogramowania systemów operacyjnych oraz tworzenie nowych mechanizmów wykrywania i obsługi błędów. W rozprawie zaprezentowana została metodyka testowania oprogramowania z zastosowaniem emulatora systemu komputerowego. Przedstawione zostały cechy emulacji szczególnie użyteczne przy badaniu niezawodności oraz opisano oryginalne rozszerzenia procesu emulacji o funkcje symulacji błędów i nieinwazyjnego śledzenia wykonania. Omówiony został aspekt masowego wykonania eksperymentów oraz analizowania dzienników wykonania będących ich artefaktami.  Implementacja opisanej metodyki posłużyła do opracowania oryginalnych metod przeprowadzania eksperymentów porównujących różne architektury procesorów, systemy operacyjne, a także pozwoliła przeprowadzić badania ukierunkowane na ewaluację wrażliwości systemu operacyjnego na błędy występujące w urządzeniach systemu komputerowego oraz poszczególnych typach danych systemu operacyjnego: kod, stos, dane alokowane, dane statyczne oraz dane tylko do odczytu. W rozprawie opisano przeprowadzone eksperymenty wraz z wynikami i płynącymi z nich wnioskami. Przeprowadzone badania pozwoliły na określenie krytycznych komponentów systemu operacyjnego. Uwzględniając ograniczenia oprogramowania wykonywanego w przestrzeni jądra, zaproponowano oryginalny algorytm obsługi przerwań umożliwiający detekcję i obsługę lokalnych błędów, a jego skuteczność została zweryfikowana opracowaną metodyką testowania. Zdefiniowano problem odtwarzalności wraz z algorytmem brudnych zasobów stanowiącym jedno z jego rozwiązań. Dodatkowo zaprezentowano mechanizm ochrony wskaźników powrotu z funkcji przechowywanych na stosie.

Last modified: Thursday, September 18, 2014 - 8:56:38 AM, Bożenna Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ September 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30