Agnieszka Komorowska obroniła rozprawę doktorską

komorowska

Agnieszka Komorowska

W dniu 31 marca 2015 roku Agnieszka Komorowska obroniła rozprawę doktorską pt. "Metodyka analizy wyników symulacji błędów z wykorzystaniem algorytmów odkrywania wiedzy". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Symulatory błędów są jednym z kluczowych narzędzi wykorzystywanych w badaniu niezawodności systemów komputerowych. W wyniku ich działania powstają duże zbiory danych, które następnie są poddawane analizie w celu odkrycia właściwości badanego oprogramowania mających wpływ na jego niezawodność. Mimo szerokiego zastosowania metod odkrywania wiedzy w innych obszarach, gdzie analizowane są duże zbiory danych, do analizy wyników symulacji błędów nadal najczęściej stosuje się metody statystyczne. Niniejsza praca poświęcona jest adaptacji metod odkrywania wiedzy do analizy danych z symulatorów błędów. Praca proponuje uniwersalna˛ metodykę odkrywania wiedzy z danych z symulatorów błędów. Na podstawie analizy profilu danych z symulatorów błędów ustalono, ˙ze dane te maja˛ specyficzne cechy. Stwierdzono między innymi, że mają charakter wielowymiarowy i wielopoziomowy. W związku z tym autorka dokonała krytycznej analizy algorytmów przetwarzania wstępnego i budowy modelu pod kątem możliwości zastosowania ich do danych o takich właściwościach. Po analizie problemu, jako ostateczny model eksploracji danych, wybrano wielopoziomowe wielowymiarowe reguły decyzyjne. W pracy zaproponowano różne modyfikacje algorytmu Apriori budowy reguł decyzyjnych, mające na celu włączenie do procesu odkrywania reguł informacji o hierarchiach atrybutów, odfiltrowanie nadmiarowych wzorców oraz umożliwienie wizualizacji utworzonych reguł. Zaprezentowano także propozycję kryteriów oceny gotowego modelu. Istotnym elementem metodyki jest wybór atrakcyjnych wzorców do analizy. W pracy dokonano wyboru kryteriów oceny miar atrakcyjności w kontekście reguł zbudowanych z danych z symulatorów błędów. Na szczególna˛ uwagę zasługuje metoda oceny atrakcyjności reguły w jej sąsiedztwie. Składają się na nią następujące oryginalne elementy: metryka odległości między wielopoziomowymi wielowymiarowymi regułami decyzyjnymi, definicja sąsiedztwa ze zmiennym promieniem, uwzględniająca specyfikę danych wielowymiarowych i wielopoziomowych oraz definicja atrakcyjności reguły w jej sąsiedztwie. W pracy opisano także prototyp specjalizowanego narzędzia analizy danych z symulatorów błędów, ułatwiającego stosowanie zaproponowanej metodyki. Z wykorzystaniem tego narzędzia przeprowadzono eksperymenty polegające na zastosowaniu metodyki do analizy danych pochodzących z dwóch symulatorów błędów: FITS i QEFI, o różnych zastosowaniach i różnej charakterystyce danych wyjściowych. Eksperymenty te wykazały skuteczność i uniwersalność zaproponowanej metodyki.

Last modified: Tuesday, March 31, 2015 - 3:16:01 PM, Bożenna Skalska

x x News (7) - by publication date

‹‹ March 2015 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31          

absolwenci ankieta badania BigData dydaktyka IBM instytut Instytut Lotnictwa ISI kandydaci konkurs konkurs FINESCE praca praktyki prezentacja programowanie projekty przedmiot przedmioty publikacje seminarium specjalność staże zagraniczne studenci studia studia za granicą stypendia Texas Instruments współpraca wykład

x x Tags

x x Month list