Dominik Tomaszuk obronił rozprawę doktorską

zdjecie

Dominik Tomaszuk

W dniu 13 lutego 2014 roku Dominik Tomaszuk obronił rozprawę doktorską pt. "New methods for accessing data in RDF graph structures. Polski tytuł rozprawy "Nowe metody dostępu do danych w strukturach grafowych RDF". Rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Henryk Rybiński.

Rozprawa prezentuje nowatorskie podejście do metod dostępu do danych w strukturach RDF. W Semantycznym Internecie (ang. Semantic Web) brak jest mechanizmów uwzględniających zaufanie i kontrolę dostępu. Celem pracy jest rozwiązanie problemów magazynowania, reprezentacji i dostępu do wiedzy w oparciu o język RDF poszerzony o nowe możliwości ekspresji zaufania. Praca przedstawia koncepcję magazynu grafów RDF oraz proponuje semistrukturalne dokumenty wraz z serializacją uwzględniającą metryki zaufania, metody wybierania podgrafów oraz możliwość obsługi tożsamości agentów. Rozprawa prezentuje także model systemu wykorzystującego zaproponowane algorytmy i metody. Opisana jest również implementacja i ocena prototypowego systemu, który łączy w sobie wszystkie zaproponowane mechanizmy. Eksperymenty zostały przeprowadzone na podstawie danych wzorcowych [23]. W porównaniu do innych magazynów grafów RDF, proponowane metody i algorytmy oferują rozwiązania o porównywalnej bądź też przewyższającej wydajności, pomimo faktu,że są zaprojektowane do pracy z miarami zaufania i bezpieczeństwa.

Last modified: Friday, February 14, 2014 - 8:26:21 AM, Bożenna Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ February 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28    

absolwenci ankieta badania BigData dydaktyka IBM instytut Instytut Lotnictwa ISI kandydaci konkurs konkurs FINESCE praca praktyki prezentacja programowanie projekty przedmiot przedmioty publikacje seminarium specjalność staże zagraniczne studenci studia studia za granicą stypendia Texas Instruments współpraca wykład

x x Tags

x x Month list