Ogłoszenie wstępnych decyzji rejestracyjnych - 21 września 2012

W dniu 21 września 2012 r. (piątek) o godz. 10:00 zostaną ogłoszone listy studentów mających braki zaliczeń oraz związane z tym wstępne decyzje rejestracyjne. W tym dniu będzie można także złożyć wyjaśnienia bądź odwołania od tych decyzji.

 1. Studenci studiów pierwszego stopnia z semestrów 6, 7, 8 oraz studenci studiów drugiego stopnia, którzy pragną ustnie przedstawić wyjaśnienia lub chcieliby uzyskać radę, winni zgłosić się do Zastępcy Dyrektora Instytutu ds. Dydaktycznych w dniu 21 września 2012 r. (piątek) w pok. 116 o godz. 10:00.
 2. Studenci wcześniejszych semestrów studiów pierwszego stopnia powinni zgłosić się do Prodziekana ds. Nauczania w dniu 21 września 2012 r. (piątek) w pok. 109:
  sem. 1 i 2 – godz. 10:00
  sem. 3 i 4 – godz. 11:00
  sem. 5 – godz. 12:00
  studia anglojęzyczne – godz. 14:00
 3. W dniu 25 września 2012 r. (wtorek) o godz. 10:00 będą odbywały się egzaminy komisyjne (z inicjatywy Dziekana lub na wniosek studenta). Przypominam, że na te egzaminy kieruje się studentów w wyjątkowych, szczególnie uzasadnionych przypadkach, zgodnie z regulaminem studiów.
 4. W dniu 25 września 2012 r. (wtorek) do godz. 15:00 w pok. 115 będą przyjmowane pisemne odwołania do Dziekana dotyczące decyzji rejestracyjnych.
 5. W dniu 26 września 2012 r. (środa) o godz. 10:00 w pok. 115 będą odbywały się przyjęcia studentów, którzy złożyli pisemne odwołania od decyzji rejestracyjnych i chcieliby dodatkowo przedstawić Dziekanowi wyjaśnienia.

Last modified: Wednesday, August 22, 2012 - 4:08:04 PM, Rajmund Kożuszek

x x News (3) - by publication date

‹‹ August 2012 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    

absolwenci ankieta badania BigData dydaktyka IBM instytut Instytut Lotnictwa ISI kandydaci konkurs konkurs FINESCE orientacja praca praktyki prezentacja programowanie projekty przedmiot przedmioty publikacje seminarium specjalność staże zagraniczne studenci studia studia magisterskie studia za granicą stypendia Texas Instruments współpraca wykład

x x Tags

x x Month list