Seminarium Instytutu Informatyki

zdjecie

J. Stefanowski

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium 20 stycznia br. o godzinie 12:15 w Audytorium Centralnym. Referat pt. " Nowe metody poprawy klasyfikatorów regułowych dla niezrównoważonych danychwygłosi prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Stefanowski z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Poniżej autorskie streszczenie referatu.

Konstruowanie klasyfikatorów z danych, w których występuje silne niezrównoważenie liczności klas (ang. class imbalances), jest ciągle wyzwaniem badawczym. Standardowe podejścia są nadmiernie ukierunkowane na rozpoznawanie przykładów z klas większościowych, co prowadzi do zbyt wielu błędnych predykcji dla klas mniejszościowych. W szczególności dotyczy to zadania indukcji reguł z przykładów. Symboliczna reprezentacja wiedzy w postaci reguł może być przydatna w tych zastosowaniach, w których konieczna jest interpretacja przez człowieka lub dostarczanie wyjaśnień proponowanych decyzji. W omawianych badaniach zajmowano się identyfikacją źródeł trudności w charakterystyce rozkładów niezrównoważonych klas oraz wprowadzano dwie propozycje poprawy klasyfikatorów regułowych. W prezentacji zostaną omówione podstawowe źródła trudności na poziomie charakterystyk danych jak i ograniczenia stosowanych dotychczas algorytmów indukcji reguł. Konsekwencją tej analizy jest wprowadzenie algorytmu o nazwie BRACID, który uwzględnia powyższe czynniki trudności w bardziej kompleksowy sposób niż dotychczas znane algorytmy oraz osiąga znacząco lepsze rezultaty w ocenie eksperymentalnej. Drugi z omawianych algorytmów, o nazwie ABMODLEM, wykorzystuje podczas modyfikacji procesu indukcji wyjaśnienia eksperckie nt. szczególnie trudnych przykładów. Opiera się on na paradygmacie tzw. argument based rule learning. Przestawione zostanie także zastosowanie technik aktywnego uczenia do identyfikacji tych szczególnie trudnych przykładów.

Last modified: Friday, January 15, 2016 - 11:42:51 AM, Bożenna Skalska

x x News (1) - by publication date

‹‹ January 2016 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

absolwenci ankieta badania BigData dydaktyka IBM instytut Instytut Lotnictwa ISI kandydaci konkurs konkurs FINESCE praca praktyki prezentacja programowanie projekty przedmiot przedmioty publikacje seminarium specjalność staże zagraniczne studenci studia studia za granicą stypendia Texas Instruments współpraca wykład

x x Tags

x x Month list