Visual Text Analytics - wykład prof. Miliosa od 25 listopada do 8 grudnia

Evangelos E. Milios

Od 25 listopada do 8 grudnia odbędzie się wykład prof. Evangelosa Miliosa z Dalhousie University zatytułowany Visual Text Analytics .

Zajęcia będą odbywać się codziennie (16:15 - 18:00 w sali 146). Prof. Milios przewiduje dwie wersje przedmiotu:

  • teoretyczną (słuchacze będą mogli zaliczyć 1 JD (2 ECTS) w klasie PZ-OWI lub PZ-I po zdaniu egzaminu)
  • teoretyczno-praktyczną (słuchacze będą mogli zaliczyć 2 JD (3 ECTS) w klasie PZ-OWI lub PZ-I po zdaniu egzaminu i oddaniu projektu - ocena końcowa w tym przypadku będzie średnią ważoną oceny z egzaminu (65%) i oceny z projektu (35%))

Zgłoszenia udziału w wykładzie należy przesyłać na adres: R.Kozuszek[at]ii.pw.edu.pl do 21. listopada 2014.

Zakres tematyczny wykładu opisuje przesłany przez prof. Miliosa sylabus przedmiotu.

Last modified: Wednesday, November 12, 2014 - 2:50:37 PM, Rajmund Kożuszek

x x News (4) - by publication date

‹‹ November 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

absolwenci ankieta badania BigData dydaktyka IBM instytut Instytut Lotnictwa ISI kandydaci konkurs konkurs FINESCE praca praktyki prezentacja programowanie projekty przedmiot przedmioty publikacje seminarium specjalność staże zagraniczne studenci studia studia za granicą stypendia Texas Instruments współpraca wykład

x x Tags

x x Month list