Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Seminarium Instytutu Informatyki

IPSI logo 200

10 lutego odbyło się seminarium zamykające realizowany w naszym Instytucie projekt "Innowacyjne, polsko- i anglojęzyczne programy studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki"

Choć faktyczna kolejność prezentacji odbiegała w drugiej części od zaplanowanego programu seminarium , udało się zmieścić w czasie wszystkie wystąpienia.

dr inż. Dariusz Turlej

Uczestników seminarium - w większości pracowników Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych - przywitał dr inż. Dariusz Turlej, Prodziekan Wydziału ds. Nauczania. Zwrócił uwagę na rosnący udział studentów informatyki wśród wszystkich studentów Wydziału: o ile na studiach pierwszego stopnia stanowią oni 1/3 wszystkich studentów, to na studiach drugiego stopnia jest to już 40%. Nasze studia przyciągają wielu kandydatów, którzy studia pierwszego stopnia ukończyli na innych wydziałach PW i innych uczelniach. Obserwujemy też zwiększanie się liczby studentów zagranicznych, którzy na naszym Wydziale realizują cały program studiów drugiego stopnia.
Kierownictwo Wydziału z zadowoleniem wita wszystkie inicjatywy mające na celu modyfikację nauczania, wprowadzanie nowych metod mogących zwiększyć atrakcyjność studiów oferowanych na Wydziale. Projekt przedstawiany na seminarium wpisuje się w tę wydziałową strategię.

doc. dr inż. Roman Podraza

Pierwszym regularnym wystąpieniem była prezentacja doc. dr inż. Romana Podrazy. Z jednej strony przedstawiała podstawowe założenia i wyniki projektu, dotyczące podniesienia jakości, ujednolicenia i zapewnienia pełnej wymienności przedmiotów w programach nauczania informatyki w języku polskim i angielskim. Z drugiej, stanowiła bardzo ciekawe podsumowanie przesłanek, dla których wprowadzenie internacjonalizacji w programach kształcenia jest pożyteczne i dla studentów, i dla kadry dydaktycznej - dobrze oddaje to tytuł tej części prezentacji: "Na co komu internacjonalizacja w domu?".

Doc. Podraza podkreślił znaczenie internacjonalizacji pod względem podnoszenie prestiżu Wydziału i Uczelni, poszerzania możliwości pozyskiwania kandydatów oraz dostosowania procesu nauczania do globalizującego się rynku pracy.

mgr Łukasz Wojdyga

Jako drugi wystąpił mgr Łukasz Wojdyga, dyrektor Centrum Współpracy Międzynarodowej PW. Prelegent zaczął od ogólnego obrazu internacjonalizacji studiów na świecie, zwracając uwagę na istotne różnice regionalne - umownie poziome, ale i ciekawą specyfikę różnic w kształceniu na różnych kierunkach - czyli różnice pionowe. Po informacjach o wymianie studenckiej w Polsce, szczególnie w odniesieniu do studentów realizujących pełne programy studiów w kraju. Prelegent nieuchronnie zakończył na własnym podwórku, przedstawiając obecny stan wymiany studenckiej na PW, z podkreśleniem istotnych różnic między wydziałami.

Internacjonalizacja jest strategicznym kierunkiem rozwoju Politechniki Warszawskiej i jednym z priorytetowych kierunków realizacji tej strategii, silnie wspieranym przez władze Uczelni, jest rozwój oferty studiów w języku angielskim.

doc. dr inż. Elżbieta Piwowarska

Ostatnim wystąpieniem przed przerwą kawową była prezentacja doc. dr inż. Elżbiety Piwowarskiej, dyrektor Ośrodka Kształcenia na Odległość (OKNO) PW. Ośrodek prowadzi kształcenie na kierunku informatyka na studiach pierwszego i drugiego stopnia. Uczenie na odległość wymaga odmiennej organizacji całego procesu kształcenia, a w szczególności wymusza kształcenie hybrydowe (blended learning). Formalne przeniesienie części aktywności poza mury uczelni, ze zdalnym jedynie - i w miarę potrzeby - kontaktem z prowadzącym, pozwala studentom bardziej elastycznie organizować kształcenie.

Technologia zdalnego kształcenia może stanowić naturalne wsparcie dla umiędzynarodowienia kształcenia na Politechnice. Dyr. Piwowarska zadeklarowała daleko idące zainteresowanie wspierania kształcenia  w języku angielskim przez rozszerzenia oferty OKNA.

Dydaktyczne forum kawowe

Przerwa kawowa dała okazję do dyskusji kuluarowych dotyczących przede wszystkim przyszłości i wzajemnego wykorzystywania doświadczeń, zasobów i pomysłów w usprawnianiu działań bieżących i planowaniu nowych. Po przerwie rozpoczęliśmy część seminarium poświęconą niestandardowym podejściom do uzyskania efektów kształcenia. Kolejność wystąpień zmieniła się względem początkowego planu, ze względu na pilne obowiązki prelegentów. 

dr inż. Kinga Kurowska

Jako pierwsza przedstawiła Zespół Rektorski ds. Innowacyjnych Form Kształcenia INFOX i jego działania, kierownik zespołu dr inż. Kinga Kurowska. Ciekawe informacje o projektowej metodyce nauczania łączącej nauczanie projektowe (Project Based Learning) i myślenie projektowe (Design Thinking) zostały wzbogacone relacją z dwóch zakończonych już edycji Kreatywnego Semestru Projektowego. KSP jest przedmiotem dostępnym dla studentów wszystkich wydziałów, realizowanym w nowym Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

INFOX zamierza rozwijać międzywydziałowe i interdyscyplinarne formy kształcenia, aby stworzyć studentom możliwości bardziej wszechstronnego przygotowania się do rosnących wymagań rynku pracy. Pracodawcy wysoko oceniając profesjonalne kompetencje absolwentów Politechniki Warszawskiej oczekują od nich równie wysokich kompetencji miękkich, dotyczących pracy w grupie i elastycznego podejścia do rozwiązywanych problemów.

mgr inż. Krzysztof Gracki

Jako drugi wystąpił mgr inż. Krzysztof Gracki przedstawiając warsztaty i zawody projektowe w projekcie „Innowacyjne, polsko- i anglojęzyczne programy studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki”. W ramach projektu zostały zorganizowane dwie serie warsztatów dla studentów (pierwsze z wykorzystaniem modułów Raspberry Pi, drugie z mikrokontrolerami STM). Choć w zamyśle warsztaty były organizowane dla studentów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych przy rejestracji nie były stawiane żadne ograniczenia. Wśród uczestników warsztatów znalazło się sporo studentów Wydziału Mechanicznego, Energetyki i Lotnictwa oraz Wydziału Mechatroniki. Do zawodów projektowych - hackatonu, zgłosili się jednak wyłącznie studenci WEiTI. Bardzo dobrze rokują na przyszłość warsztaty Unreal Engine 4 - zorganizowane z inicjatywy studentów koła naukowego Twórców Gier POLYGON.

Prowadzenie warsztatów jest zbliżone metodologicznie do oferty INFOX i zainteresowanie studentów tą formą kształcenia rysuje optymistyczne perspektywy, co do akceptacji nowatorskich form kształcenia przez środowisko studenckie.

dr inż. Krystian Ignasiak

Ostatnie wystąpienie w tej sesji należało do dr inż. Krystiana Ignasiaka z Instytutu Radioelektroniki i Technik Multimedialnych, który przedstawił krótkie podsumowanie projektu "multiMEDIA – technologie,  projektowanie artystyczne i zarządzanie". Zwraca uwagę, że prócz oczywistego dla uczestników seminarium udziału w projekcie IRiTM w prace nad projektem były zaangażowane: Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, Stowarzyszenie Intellectual Property Management Polska (IPM) oraz Norweski Uniwersytet Nauki i Technologii (NTNU) z Trondheim. Już po raz drugi w tej sesji okazał się, jak ważną sprawą jest znalezienie wspólnego języka przez przedstawicieli różnych środowisk. Choć problemy formalne z uruchomieniem tych interdyscyplinarnych studiów są duże, wielką wartością jest samo przygotowanie programu oraz wybranych podręczników, z których niektóre są gotowe do personalizacji przez studentów.

Seminarium zamykające realizację projektu "Innowacyjne, polsko- i anglojęzyczne programy studiów drugiego stopnia w zakresie informatyki" stało się forum dyskusji na temat innowacji kształcenia na naszym Wydziale, znacznie wykraczając poza samo podsumowanie projektu. Z obserwacji wynika, że dyskusje były kontynuowane w mniejszych grupach stolikowych 'nad kotletem' w czasie lunchu i kawy. Część merytoryczną seminarium zakończyła dyskusja, której wiodącym tematem była konieczność lepszej wymiany informacji i doświadczeń dydaktycznych, projektowych oraz najlepszych praktyk, potwierdzonych już w działaniu.

Ostatnia modyfikacja: środa, 9 marca 2016, 11:47:27, Rajmund Kożuszek

x x Aktualności (28) - wg daty publikacji

‹‹ Grudzień 2013 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31