Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Stanisław Nieopstyn obronił pracę doktorską

Niepostyn

S. Niepostyn

W dniu 19 czerwca 2018 roku Stanisław Niepostyn obronił rozprawę doktorską pt. "Automatyzacja projektowania systemów informatycznych w środowisku BPM z zastosowaniem modelu FBS UML ". Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

Abstract:
The following dissertation concerns the development of an improved method of complex computer systems design to be implemented in the environment of the object-oriented software, in particular within the BPM environment (Business Process Management) and using the Enhanced CMDA concept (shortly named e-CMDA, where CMDA denotes Consistent Model Driven Architecture). This method is composed of the following constituents: e-CMDA algorithm itself; a set of original 103 consistency rules described with the newly proposed simple and clear notation; and of the FBS (Functional-Behaviour-Structure) based metric proposed by the author. It thus enables to automate design of the underlying software architecture while applying the consistency rules of UML diagram series. These diagrams applying the consistency rules and grouped into the four perspectives (context, business, system and implementation) together construct consistent and complete software architecture while starting from the business context diagram to the component diagram. Each view contains at least one aspect i.e. the relevant UML FBS model, which presents the visualization of the single use case from the first layer and the diagrams from the second layer of the same perspective mapped from this UC realisation diagram. The objective of the dissertation is to draw up an e CMDA methodology allowing for quicker and more effective building of software architecture of complex computer systems from the initial business context diagram to the implementability diagrams while preserving consistency, completeness and transformability of key elements of software architecture description at every layer of software architecture construction by means of the objective calculation of entropy of UML diagrams. The IT systems produced along the e CMDA are built up quicker, more productively, and less erroneous, what confirms that such architectures are particularly useful for agile development methods. This process can be supported by the developed tool.

Streszczenie:
Rozprawa dotyczy problemu specyfikacji architektury oprogramowania. Po przeanalizowaniu proponowanych koncepcji w literaturze została sformułowana metoda udoskonalania projektowania złożonych systemów informatycznych, implementowanych w środowisku oprogramowania zorientowanego obiektowo (ang. object-oriented programs). Metodyka Enhanced CMDA (w skrócie nazwanej e CMDA - Consistent Model Driven Architecture) składa się z następujących rozwiązań: algorytmu e CMDA; zestawu oryginalnych 103 reguł spójności opisanych we wprowadzonej prostej i czytelnej notacji; autorskiej metryki FBS (ang. Functional-Behaviour-Structure). Metoda ta umożliwia automatyzację budowy architektury oprogramowania z zastosowaniem zdefiniowanego zbioru reguł spójności (ang. consistency rules) dla szeregu uporządkowanych diagramów projektowych w notacji UML. Diagramy te, których elementy połączone są regułami spójności, pogrupowane w czterech perspektywach (kontekstowa, biznesowa, systemowa i implementacyjna), tworzą razem spójną i kompletną architekturę oprogramowania od diagramu kontekstowego, do diagramu komponentów. Każda perspektywa zawiera co najmniej jeden aspekt (model FBS UML), który przedstawia wizualizację przypadku użycia w pierwszej warstwie i połączonych z tym diagramem regułami spójności diagramów drugiej warstwy tej samej perspektywy. Opracowana metodyka e CMDA umożliwia systematyczną budowę architektury oprogramowania złożonych systemów informatycznych od diagramu opisującego kontekst biznesowy systemu, aż do modelu implementowalnego w środowisku oprogramowania zorientowanego obiektowo. Na każdym etapie tworzenia architektury oprogramowania zachowana jest spójność, kompletność i transformowalność opisu jej kluczowych elementów poprzez zobiektywizowane obliczenie miary entropii FBS diagramów jako odwrotności miary ich zawartości informacyjnej. Systemy informatyczne budowane zgodnie z architekturą oprogramowania opracowaną według e CMDA budowane są szybciej, wydajniej, z mniejszą liczbą błędów, z możliwością rozbudowy architektury oprogramowania w trakcie opracowania i wdrożenia systemów IT. Opracowana metodyka została zweryfikowana na szeregu projektach komercyjnych. Proces ten może być wspomagany przez opracowane narzędzie programowe.

Ostatnia modyfikacja: wtorek, 19 czerwca 2018, 14:05:50, Bożenna Skalska

x x Aktualności (2) - wg daty publikacji

‹‹ Czerwiec 2018 ››
Pon Wt Śr Czw Pt So N
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30