Krajowe Ramy Kwalifikacji

W tej sekcji znajdą się informacje pomocne przy redefinicji prowadzonych przez Instytut przedmiotów zgodnie z Krajowymi Ramami Kwalifikacji. Całą procedurę wykonujemy przy napiętych terminach, z których najbliższe to:

  • 19 grudnia 2011
    Przygotowanie pierwszej wersji efektów kształcenia dla kierunku Informatyka na WEiTI
  • 22 grudnia 2011
    Przygotowanie pierwszej wersji efektów kształcenia dla przedmiotów oferowanych przez Instytut na studiach dziennych na kierunku Informatyka

Poniżej znajdują się materiały, które mogą przydać się przy przygotowywaniu efektów kształcenia dla poszczególnych przedmiotów:

Następne punkty odnoszą się do materiałów szerzej omawiających zagadnienie: