Terminarz sesji

Studia realizowane w trybie weekendowym 

8-9. 10.2022

22-23.10.2022

12-13.11.2022

26-27.11.2022

10-11.12.2022

14-15.01. 2023

21-22.01.2023

Tryb zajęć: STACJONARNY

Harmonogram poszczególnych sesji dostępny dla zarejestrowanych Uczestników