This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Artur Olszak obronił rozprawę doktorską

zdjecie

Artur Olszak

W dniu 20 października 2015 roku Artur Olszak obronił rozprawę doktorską pt. "Optimization of efficiency and resilience to node failures of distributed hash tables". Polski tytuł rozprawy "Optymalizacja wydajności i odporności na awarie węzłów rozproszonej tablicy mieszającej", rozprawa jest napisana w języku angielskim. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Janusz Sosnowski.

W ostatnich latach wyjątkową popularność zyskały systemy oparte na algorytmie rozproszonej tablicy mieszającej (ang. distributed hash table - DHT). Rozproszona tablica mieszająca jest rozproszonym systemem przechowującym duże ilości informacji w sposób zapewniający ich efektywne wyszukiwanie. W systemach DHT przechowywane są pary klucz-wartość, podobnie do tablicy mieszającej, jednak zbiór par klucz-wartość przechowywany jest w sposób rozproszony i jest rozdzielony pomiędzy węzły rozproszonej tablicy mieszającej. Każdy węzeł przechowuje listę referencji do innych węzłów - tablicę routingu, utworzoną w taki sposób, aby w każdym kroku wyszukiwania istniała możliwość zmniejszenia pozostałej odległości do węzła docelowego (odległość między identyfikatorami węzłów, zgodnie z przyjętą metryką). Struktura tablicy routingu, przyjęta metryka oraz algorytm wyznaczania węzłów w kolejnych krokach wyszukiwania mają zasadniczy wpływ na długości tras pomiędzy węzłami oraz odporność systemu na awarie węzłów. Zastosowanie modelu jednowymiarowego (logiczne rozmieszczenie węzłów na pierścieniu) pozwala na przechowywanie przez węzły (poza referencjami zapewniającymi efektywne wyszukiwanie) tzw. zbiorów sekwencyjnych sąsiadów - pewnej ilości węzłów najbliższych do węzła w obu kierunkach na pierścieniu. Taki model zapewnia bardzo wysoki poziom odporności systemu na awarie węzłów. Rozprawa prezentuje innowacyjny model rozproszonej tablicy mieszającej opartej na strukturze hierarchicznego hipersześcianu. Zaproponowane rozwiązanie wykorzystuje zmienną wielowymiarową metrykę opartą na przekształceniu Steinhausa. Przedstawione podejście umożliwia osiągnięcie większej odporności na awarie węzłów oraz mniejszej średniej długości trasy niż przy zastosowaniu zbiorów sekwencyjnych sąsiadów. Praca przedstawia poszczególne elementy architektury systemu oraz procesy wyznaczania optymalnych rozwiązań. Omówione zostały i przeanalizowane innowacyjne algorytmy routingu, wyszukiwania, algorytmy zarządzania zasobami, algorytmy doboru węzłów do tablic routingu, utrzymania sieci oraz rozwiązania zwiększające poziom bezpieczeństwa. W pracy została również przedstawiona architektura zaimplementowanej biblioteki oraz wykorzystanego do badań symulatora. Poszczególne rozwiązania zostały poparte wynikami badań symulacyjnych i porównane z istniejącymi rozwiązaniami.  

Last modified: Wednesday, December 2, 2015 - 11:58:54 AM, Bożenna Skalska

x x News (5) - by publication date

‹‹ October 2015 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31