This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka za osiągnięcia naukowe: Rozwój narzędzi informatycznych do analizy danych genomowych uzyskanych z mikromacierzy i sekwenatorów następnej generacji. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Last modified: Tuesday, May 14, 2019 - 2:01:07 PM, Agnieszka Skalska

x x News (2) - by publication date

‹‹ June 2018 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30