This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Grzegorz Jaśkiewicz obronił pracę doktorską

G. Jaśkiewicz

W dniu 28 marca 2017 roku Grzegorz Jaśkiewicz obronił rozprawę doktorską pt. "Programowanie w logice jako narzędzie planowania zachowań botów w grach FPS". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jarosław Arabas.

Streszczenie:
Praca ma na celu rozwój metodyki planowania zachowań botów z wykorzystaniem programowania w logice. Znane są podejścia w których programowanie w logice jest wykorzystywane do sterowania robotami lub tez botami w symulowanym środowisku gry. Jednak zastosowanie tego podejścia w komercyjnej produkcji napotyka na szereg trudności praktycznych i koncepcyjnych. W pracy został przedstawiony sposób realizacji bota pozwalający na — wielokrotne użycie zachowań botów, które zostały raz wytworzone, w innych grach FPS, — dostosowywanie raz stworzonych botów do nowych warunków (np. przez wprowadzenie nowej planszy lub modyfikacji gry). Koncepcja realizacji bota, przedstawiona w pracy, została zweryfikowana w praktyce w grze Counter-Strike. Jest to gra, która posiada dużą liczbę skomplikowanych zasad, które tworzą bardzo realistyczną rozgrywkę. Sama gra jest jedną spośród wielu modyfikacji gry Half-Life. Jest to najpopularniejsza spośród modyfikacji, skupiająca środowisko fanów, którzy przygotowują regularnie dodatkową zawartość do gry (najczęściej plansze). Uzyskana w ten sposób wielość wariantów gry pozwala na zaprezentowanie w pełni potencjału rozwiązania będącego przedmiotem rozważań w tej pracy. Counter-Strike jako gra wieloosobowa posiada również wiele implementacji botów, z czego znaczna ich część jest udostępniana jako oprogramowanie open-source, co umożliwia porównanie z istniejącymi rozwiązaniami, realizację koncepcji rozprawy doktorskiej oraz przeprowadzenie eksperymentów.

Last modified: Thursday, May 10, 2018 - 3:28:24 PM, Bożenna Skalska

x x News (9) - by publication date

‹‹ May 2018 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31