This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

Jest to kolejny wykład w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Pojazdy autonomiczne to kolejny etap rozwoju środków transportu, które od pojazdów opartych ściśle na zasadach mechaniki, ewoluują dzięki rozwojowi technologii elektronicznych i informatycznych w kierunku pojazdów, których autonomiczność oparta jest na informacjach z lokalnych kamer i czujników, a w przyszłości na czujnikach, kamerach i systemach umieszczonych w infrastrukturze drogowej.
Podczas wykładu zostaną opisane znane przykłady pojazdów autonomicznych, prawdopodobne kierunki rozwoju tego typu transportu oraz jego wpływ na postęp w rozwoju systemów wspomagania i sterowania pojazdami autonomicznymi.
Proces projektowania i testowania pojazdów autonomicznych, w których systemy informatyczne przetwarzają informacje z peryferyjnych urządzeń elektronicznych wymusza korzystanie z systemów symulujących prawidłowość podejmowanych decyzji oraz testujących algorytmy sterowania.
Jako przykład tego typu symulatora, zaprezentowany zostanie system symulatora, który wychodząc od programu do przetwarzania obrazu, stał się platformą do badania i testowania algorytmów z dziedziny analizy obrazu, algorytmów podejmowania decyzji oraz automatycznego sterowania pojazdem. Analiza działania symulatora pozwoliła na wytyczenie nowych kierunków jego rozwoju oraz zaprojektowanie symulatora wielu pojazdów autonomicznych poruszających się w świecie z inteligentną infrastrukturą drogową.

Last modified: Tuesday, May 6, 2014 - 1:51:19 PM, Bożenna Skalska

x x News (4) - by publication date

‹‹ May 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31