This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Seminarium naukowe Zakładu Grafiki Komputerowej

logo

Jest to drugi wykład w roku akademickim 2014/2015 w ramach seminarium 'Grafika komputerowa, przetwarzanie i rozpoznawanie obrazów'.

Pod adresem http://www.grafi.ii.pw.edu.pl można znaleźć odsyłacze do stron zawierających program seminarium na bieżący rok akademicki oraz streszczenia referatów wygłoszonych w latach ubiegłych. Poniżej załączam autorskie streszczenie referatu.

Współczesna diagnostyka medyczna w znacznym stopniu korzysta z możliwości wnoszonych przez różnorodne obrazowanie medyczne. Obrazy pozyskane z wykorzystaniem różnych technik obrazowania określane są jako obrazy wielomodalne. Informacja dostarczana przez takie obrazy może się pokrywać, wzajemnie uzupełniać, chociaż analizowane są w istocie różne własności obiektu. Podczas oceny obrazów medycznych specjaliści korzystają z wiedzy na temat anatomii człowieka, odnosząc do niej analizowane obrazy.
Spodziewają się odnaleźć struktury charakterystyczne dla analizowanego obszaru i wieku pacjenta oraz wyszukują występujące w tym obszarze różnice i anomalie.
W prezentacji przedstawiony zostanie krótki opis wykorzystywanych technik obrazowania medycznego: cefalografia, tomografia komputerowa, biometryczna fotografia 3D, skanowanie 3D gipsowych modeli zębowych.
Następnie zostaną omówione techniki rejestracji wielomodalnej informacji obrazowej (przedstawienia we wspólnym układzie współrzędnych) w zależności od wykorzystywanej reprezentacji obrazów: rejestracja siatek trójkątnych,  rejestracja 2D/3D, rejestracja z wykorzystaniem obiektu referencyjnego.
Zaprezentowane zostaną metody integracji danych obrazowanych z parametrycznym  modelem geometrii na różnym poziomie szczegółowości.
W podsumowaniu zilustrowane zostaną możliwości zastosowania opracowanych metod w diagnostyce ortodontycznej i ich rola w ograniczeniu inwazyjności związanej z wykorzystaniem  promieniowania jonizującego.

Last modified: Monday, November 3, 2014 - 10:12:03 AM, Bożenna Skalska

x x News (4) - by publication date

‹‹ November 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30