This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Visual Text Analytics - wykład prof. Miliosa od 25 listopada do 8 grudnia

Evangelos E. Milios

Od 25 listopada do 8 grudnia odbędzie się wykład prof. Evangelosa Miliosa z Dalhousie University zatytułowany Visual Text Analytics .

Zajęcia będą odbywać się codziennie (16:15 - 18:00 w sali 146). Prof. Milios przewiduje dwie wersje przedmiotu:

  • teoretyczną (słuchacze będą mogli zaliczyć 1 JD (2 ECTS) w klasie PZ-OWI lub PZ-I po zdaniu egzaminu)
  • teoretyczno-praktyczną (słuchacze będą mogli zaliczyć 2 JD (3 ECTS) w klasie PZ-OWI lub PZ-I po zdaniu egzaminu i oddaniu projektu - ocena końcowa w tym przypadku będzie średnią ważoną oceny z egzaminu (65%) i oceny z projektu (35%))

Zgłoszenia udziału w wykładzie należy przesyłać na adres: R.Kozuszek[at]ii.pw.edu.pl do 21. listopada 2014.

Zakres tematyczny wykładu opisuje przesłany przez prof. Miliosa sylabus przedmiotu.

Last modified: Wednesday, November 12, 2014 - 2:50:37 PM, Rajmund Kożuszek

x x News (4) - by publication date

‹‹ November 2014 ››
Mon Tue Wed Thu Fri Sat Sun
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30