This site uses cookies. More information presents the page The policy for cookies and similar technologies. CLOSE Close the warning message

Grafika komputerowa – metody i narzędzia

  1. Informacje ogólne
  2. Rekrutacja
  3. Opłaty
  4. Program
  5. Dla słuchaczy
  6. Kontakt
 

Program

Grafika komputerowa — metody i narzędzia

PROGRAM NAUCZANIA

W ramach programu przekazuje się aktualną wiedzę na temat algorytmów i metod grafiki komputerowej, a także współczesnych narzędzi graficznych, zarówno firmowych, jak i ogólnodostępnych, przeznaczonych do modelowania, wizualizacji i animacji.

PROGRAM KSZTAŁCENIA

Program studiów ma charakter techniczno-praktyczny i obejmuje 240 godz. zajęć (w tym 158 godzin zajęć laboratoryjnych i projektowych), realizowanych w ciągu dwóch semestrów.

 

Liczba godz.

Nazwa przedmiotu/kod

Treść przedmiotów

Prowadzący

Wykł.

Ćw.

Razem

SEMESTR 1

         

Metody grafiki komputerowej

( MGK )

(egz.)

Informacje o metodach wyświetlania obrazów 2D na współczesnych moni­torach. Podstawowe algorytmy tworzenia obrazu pikselowego, rysowanie odcinków, okręgów, wypełnianie, obcinanie, metody anty­aliasingu. Barwa w grafice komputerowej. Podsta­wowe przekształcenia geometryczne na płaszczyźnie. Krzywe Béziera. Metody modelowania obiektów 3D. Ciąg obli­czeń związanych z renderingiem. Metoda śledzenia promieni. Informacja o metodzie energetycznej. Wprowadzenie do animacji.

W połowie semestru przewidziany jest sprawdzian z grafiki 2D, a na końcu semestru planowany jest egzamin z całego przedmiotu.

J. Zabrodzki

16

--

16

Grafika 2D

( G2D )

Podstawy tworzenia grafiki wektorowej. Klasy obiektów. Transformacje. Modyfikatory kształtów podstawowych. Zasady kształtowania krzywych. Obrys i wypełnienie. Kopiowanie atrybutów. Edycja obiektów. Kopiowanie i klonowanie. Tekst artystyczny i akapitowy. Style tekstu. Ustawianie tekstów wzdłuż krzywej. Efekty specjalne. Obwiednie i de­formacje. Metamorfoza. Narzędzia pomocnicze. Przyciąganie do siatki, do obiektów i do prowadnic. Konwersja i eksport map pikseli. Trasowanie. Opcje tworzenia plików PDF. Przygotowanie pracy do druku. Przygotowanie stron internetowych i ich umieszczanie na serwerze.

R. Kożuszek

12

20

32

Przetwarzanie obrazów

( POB )

Formaty obrazów cyfrowych. Metody kompresji. Przestrzenie barw i ich zmiany. Metody interpolacji obrazów. Rozdzielczość. Metody druku i ich wpływ na wymagane parametry obrazów. Poprawa jakości obrazów. Histogramy, filtracja liniowa i mor­fologiczna. Binaryzacja obrazów. Wyostrzanie. Korekcje tonalne. Narzędzia do tworzenia obrazów rastrowych: pędzle, rozpylacze, gumki. Parametry narzędzi. Wy­cinanie. Wykorzystanie gradientów. Tworzenie figur geometrycznych i teks­tów. Tworzenie masek i wykorzystanie przezroczystości. Wyznaczanie konturów ręczne i automatyczne. Metody podmiany tła. Zmiany kolejności warstw. Animacje. Zapewnienie ciągłości ruchu. Wykorzystanie sekwencji obrazów. Zapamię­tywanie animacji.

C. Stępień

K. Chabko

12

20

32

Grafika 3D

( G3D )

Bryły parametryczne. Parametry obiektów. Deformacje za pomocą modyfikatorów. Stos modyfikatorów. Kopiowanie modyfikatorów. Splajny. Metoda przesuwania przekrojów. Operacje boolowskie. Konwersja obiektów na siatki i powierzchnie NURBS. Sterowanie gładkością fragmentów siatek. Transformacje. Układy współrzędnych. Ułatwienia edycji. Piwoty. Parametry okien roboczych. Ukrywanie obiektów. Parametry wizualizacji. Właściwości optyczne powierzchni. Kanały teksturowania. Pojęcie materiału. Tekstury proceduralne i mapy pikseli. Wypukłości sterowane teksturami. Kamery. Modele źródeł światła. Metody genero­wania cieni. Edytor materiałów. Biblioteki materiałów. Skryptowe metody opisu sceny. Druk 3D. Technika druku 3D. Budowa drukarki. Prototypowanie.

K. Gracki

12

20

32

w semestrze 

112

 
 

Liczba godz.

Nazwa przedmiotu/kod

Treść przedmiotów

Prowadzący

Wykł.

Ćw.

Razem

SEMESTR 2

         

Animacja

( ANI )

Animacja obiektów parametrycznych i ich modyfikatorów. Ścieżki i kontrolery ruchu. Wiązanie ścieżek. Tekstury i materiały animowane. Symulacje dynamiczne.. Parametry obiektów i stany początkowe. Kolizje. Wykonywanie symulacji. Zapamiętywanie stanu symulacji. Wprowadzanie do sceny. Obiekty sztywne, elastyczne, tkaniny. Systemy cząstek. Emiter, parametry. Rodzaje cząstek. Deflektory. Grawitacja. Rozmnażanie cząstek na skutek zdarzeń. Efekty specjalne. Kinematyka odwrotna. Hierarchie. Parametry solwerów. Kinematyka odwrotna dla hierarchii liniowej i rozgałęzionej. Sprężystość węzłów. Systemy kości. Tworzenie szkieletów i powlekanie skórą. Przykład realizacji systemu udo-podudzie wraz ze skórą. System Biped. Ustalanie parametrów. Tryby edycji. Tworzenie póz. Wczytywanie ruchu z systemów rejestracji ruchu. Grupy ludzi i stada zwierząt. Włosy i futra. Parametry. Tworzenie filmów cyfrowych. Scenariusz i scenopis. Komiks. Gramatyka języka filmowego. Zasada trójkąta. Zdjęcia próbne. Rendering próbny i końcowy. Sterowanie kamerami. Montaż końcowy. Efekty specjalne.

C. Stępień

12

20

32

Multimedia

( ML )

Podstawowe pojęcia i techniki. Przetwarzanie informacji muzycznych z urządzeń wejściowych, nośników danych (CD-Audio) oraz Internetu. Dodawanie efektów i usuwanie szumów z dźwięku. Edycja wielościeżkowa. Akwizycja informacji video. Poprawianie ujęć wideo. Konwersja nagrań wideo. Metody kompresji. Łączenie ujęć wideo z ścieżkami audio oraz obrazami stałymi i uzupełnianie nagrań wideo tekstem. Produkcja nagrań wideo w popularnych formatach plików. Techniki publikowania informacji multimedialnych.

K. Chabko

6

10

16

Narzędzia grafiki komputerowej

( NGK )

Wybrane narzędzia do tworzenia i edycji rastrowej wektorowej grafiki 2D. Zapoznanie się z zasadami korzystania (licencja, zalety itp.), z interfejsem graficznym oraz specyficznymi cechami oprogramowania do edycji i przetwarzania grafiki rastrowej i wektorowej 2D na przykładzie takich programów, jak OpenOfficeDraw, GIMP itd. Wybrane narzędzia do tworzenia i edycji grafiki 3D. Zapoznanie się z zasadami korzystania (licencja, zalety itp.), z interfejsem graficznym oraz specyficznymi cechami oprogramowania do edycji i przetwarzania grafiki 3D w programach Blender, Autodesk Maya itp. Środowisko publikacji i tworzenia witryn internetowych Joomla. Podstawy języka HTML oraz metod tworzenia stron i witryn WWW.

K. Chabko

C. Stępień

R. Kożuszek

12

20

32

Projekt końcowy

( PRK )

Student realizuje samodzielnie pod opieką prowadzącego krótki film reklamowy na zadany temat zawierający: scenariusz, scenopis, scenę trójwymiarową z efektami specjalnymi, łączenie z obrazem rzeczywistym, napisy i dźwięk. Tematy indywidualne są wydawane na początku semestru. W połowie semestru słuchacz przedstawia postępy w realizacji tematu. Na za­kończenie praca jest prezentowana przed komisją oceniającą i grupą słuchaczy. Planowany czas prezentacji zawierającej wyświetlenie filmu, omówienie podstawowych zagadnień wraz z wy­jaśnieniami, jak zostały rozwiązane, oraz z odpowiedziami na pytania wynosi ok. 30 min. Załącznik:

J. Zabrodzki

C. Stępień

--

48

48

w semestrze 

128

Razem 

240

Last modified: Sunday, December 15, 2019 - 3:23:01 PM, Dariusz Turlej

x x Teaching News

HackZurich - największy hackaton w Europie

HackZurich 2020

HackZurich - siódma edycja największego hackatonu w Europie - odbędzie się w tym roku w dniach 18-20 września. Tym razem impreza ma formułę mieszaną: 300 uczestników na miejscu w Zurychu i 700 uczestników zdalnych. W trakcie 40-godzinnych zawodów będzie okazja zmierzyć się z interesującymi, praktycznymi problemami. Zapisy trwają od 22 lipca do 4 sierpnia. 

Read more...

Zasady składania pracy dyplomowej w czasie wirusa

attention sign

W poradniku dyplomanta są opisane nowe zasady składania pracy dyplomowej obowiązujące w semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020.

Read more...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 24. lutego o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Read more...

Kurs wprowadzający do programowania w Androidzie

android-200

W ramach wykładu WPAM (ale otwarty dla wszystkich) będzie w najbliższy czwartek (5-go grudnia, o godzinie 10:15 w sali 170) zorganizowany krótki kurs programowania dla systemu Android. Jeśli chcesz (lub musisz :-) napisać aplikację dla Androida, a nie wiesz jak zacząć - to to spotkanie może być dla Ciebie.

 

Read more...

Orientacja dla studentów zaczynających studia magisterskie

attention sign

Spotkanie ze studentami rozpoczynającymi studia magisterskie, którzy ukończyli inne Wydziały/Uczelnie odbędzie się w poniedziałek, 30. września o godz. 17:15 w Audytorium Centralnym (w Gmachu Elektroniki).

Read more...

Hackaton Edge Computing 27-28 września w inkubatorze hub:raum w Krakowie

Edge experience 100

W dniach 27-28 września w inkubatorze hub:raum w Krakowie odbędzie się Edge Experience Hackathon. Hackathon będzie dobrą okazją na przetestowanie działania prototypów i aplikacji mobilnych, dla których obecna infrastruktura chmurowa jest zbyt wolna. 

Read more...

Summer School in Computer Graphics

bowling dynamic scene

W połowie lipca odbyła się szkoła letnia Summer School in Computer Graphics. Uczestniczyli w niej studenci z University of Electronic Science and Technology of China w Chengdu.

Read more...

Seminarium "Ekonomiczne podstawy biznesu gier komputerowych"

games2_small

14 czerwca (piątek) o 10:15 w sali 120 Aleksy Uchański poprowadzi seminarium "Ekonomiczne podstawy biznesu gier komputerowych".

Read more...

Warsztaty Unreal Engine 4

Unreal4 small

3 czerwca o godz. 18:30 w laboratorium CS2 odbędą się warsztaty poświęcone silnikowi gier Unreal Engine 4.

Szczegółowe informacje oraz możliwość zapisów na warsztaty na stronie Galery Warsztatowej  

Read more...

HackZurich - największy hackaton w Europie

hackzurich200

HackZurich - największy hackaton w Europie, odbędzie się w tym roku w dniach 27-29 września. W trakcie 40-godzinnych zawodów będzie okazja zmierzyć się z interesującymi, praktycznymi problemami. Zapisy startują 7 czerwca. 

Read more...

Projekt SoftPOS (możliwość praktyk)

softPOS small

WEiTI rozpoczyna współpracę przy realizacji software'owego terminala płatniczego (tzw. SoftPOS), pozwalającego na przyjmowanie płatności kartą na urządzeniach mobilnych wyposażonych w system operacyjny iOS/Android. Studenci mogą włączyć się do realizacji projektu w ramach praktyk studenckich.

Read more...

Seminarium "Gry dla programistów"

Games for programmers small

21 marca (czwartek) o 12:15 w sali 120 prof. Piotr Gawrysiak poprowadzi seminarium "Gry dla programistów".

Read more...

Geospatial Hackaton 22-23 lutego w CZIiTT

geosmartcity_small

W dniach 22-23 lutego w CZIiTT odbędzie się Geospatial Hackathon  - Smart Tools for Smart Cities. Wyzwaniem w konkursie będzie opracowanie aplikacji wspierającej proces tworzenia i rozwoju smart city oraz (geo)partycypacji społecznej z wykorzystaniem tzw. serious games .

Read more...

Piętnasty konkurs o nagrodę im. Witolda Lipskiego

wlipski

Piętnasta edycja Nagrody - konkurs 2019
Rada Nagrody ogłasza konkurs piętnastej edycji dorocznej nagrody im. Witolda Lipskiego dla młodych polskich naukowców za dorobek w zakresie informatyki i jej zastosowań. Podstawowym kryterium oceny i wyboru laureata Nagrody jest udokumentowany publikacjami dorobek naukowy kandydatów.

Read more...

Rekrutacja studentów do projektu UniStartApp

fiu_200

Trwa rekrutacja studentów do edycji letniej projektu UniStartApp - potencjalne 4 punkty ECTS i ciekawe zadania projektowe!

Read more...
More.... More....