Ta witryna wykorzystuje cookies. Więcej informacji można znaleźć na stronie Polityka dotycząca cookies i podobnych technologii. ZAMKNIJ Zamknij ostrzeżenie dotyczące cookies

Obszary badawcze Instytutu Informatyki

 1. Charakterystyka ogólna
 2. Osiągnięcia naukowo-badawcze
 3. Wybrane prace naukowo-badawcze
 4. Opisy najciekawszych badań

Najważniejsze osiągnięcia Instytutu w ostatnim okresie koncentrują się wokół dziedzin:

 1. praktyki i teorii systemów informacyjnych (eksploracja danych, wyszukiwanie informacji, sztuczna inteligencja),
 2. metody analizy dzienników zdarzeniowych oraz wydajnościowych w  systemach komputerowych,
 3. grafiki komputerowej,
 4. przetwarzania i analizy obrazów.

 W zakresie praktyki i teorii systemów informacyjnych:

 • stworzono prototyp beta innowacyjnej platformy PSIR do zarządzania informacją naukową SYNAT . Platforma ta umożliwia m.in. klasyfikowanie typu informacji naukowej, wyszukiwanie stron domowych konferencji, instytucji naukowych, wydawców oraz automatyczną ekstrakcję informacji w nich zawartych, a także automatyczną integrację i aktualizację bazy wiedzy informacji naukowej;
 • stworzono opracowanie poświęcone tematyce społeczeństwa sieciowego i inteligentnych miast;
 • opracowano i zweryfikowano wysokiej jakości metodę automatycznej klasyfikacji nagrań pochodzących ze śród-operacyjnej neurochirurgicznej mikrorejestracji wykonywanej w przypadku chorych na Parkinsona. Opracowana metoda spełnia ścisłe standardy medyczne ;
 • opracowano i zweryfikowano nowe metody wyznaczania obiektów podobnych ze względu na miarę kosinusową i miarę Tanimoto, dostosowane do bardzo dużych zbiorów danych rzadkich takich jak np. tekstowe;
 • opracowano formalny dowód NP-trudności obliczania wartości Shapleya w grach spójnościowych oraz algorytmu znacznie przyśpieszającego obliczenia dla rodziny centralności opartych na grach spójnościowych. Zastosowanie centralności do analizy sieci terrorystycznych.

W zakresie metod analizy dzienników zdarzeniowych oraz wydajnościowych w  systemach komputerowych:

 • opracowano nowe efektywne metody analizy treści komunikatów w dziennikach zdarzeniowych  wykorzystując techniki eksploracji tekstu;
 • rozwinięto algorytmy analizy parametrów wydajnościowych oraz ich korelacji z wybranymi dziennikami zdarzeniowymi;
 • opracowane metody zostały zweryfikowane na rzeczywistych  danych z wdrożonego w Instytucie repozytorium danych. Do tego celu wykorzystano opracowane narzędzia (LogMiner, FEETS, ODM).

W zakresie grafiki komputerowej opracowano:

 • koncepcję i implementację uniwersalnego szablonu dla potrzeb dwuwymiarowych gier platformowych;
 • algorytmy oraz efektywną implementację modelu zachowania ciał sprężystych w symulacjach komputerowych;
 • implementację algorytmów sterowania agentami sztucznej inteligencji w dwuwymiarowych grach platformowych dla potrzeb uniwersalnego silnika gier;
 • algorytmy analizy i kontroli dysparycji dla potrzeb wizualizacji stereoskopowej obiektów przezroczystych - opracowane algorytmy pozwalają przewidzieć zachowanie systemu wzrokowego człowieka w obecności wielu różnych wartości dysparycji, co umożliwia stworzenie potoku optymalizacji pozwalającego na poprawienie percepcyjnej łatwości łączenia obrazów stereoskopowych jednocześnie zachowując realizm wyświetlanych scen.

W zakresie przetwarzania i analizy obrazów:

 • opracowano oryginalne algorytmy rozpoznawania twarzy na podstawie sekwencji obrazów - zaproponowano nowe metody wyznaczania elementów orientacji zewnętrznej dla sekwencji obrazów oraz rekonstrukcji kształtu twarzy na podstawie sekwencji obrazów o znanych elementach orientacji wewnętrznej.

Ostatnia modyfikacja: środa, 26 marca 2014, 10:12:18, Bożenna Skalska

x x Aktualności dotyczące działalności naukowej

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader

Warsaw University of Technology (WUT) as Host Institution in ARTIQ Competition is currently looking for candidates (The Applicant) for the position of

Artificial Intelligence Center of Excellence Leader.

Location: Warsaw, Poland

Czytaj więcej...

Współpraca z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center

18 lutego 2019 roku Instytut Informatyki podpisał umowę o współpracy z Shanghai Science & Technology Innovation Resources Data Center.
Wspólnie utworzyliśmy Joint Artificial Intelligence Lab. Mamy nadzieję realizować wspólnie projekty badawcze i wdrożeniowe.

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 2

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018].

Czytaj więcej...

Poszukujemy kandydata do projektu - Ogłoszenie nr 1

Poszukujemy kandydata do wykonania zadań badawczych w projekcie EUREKA “Elastyczne systemy przekazu i przetwarzania danych dla heterogenicznych zastosowań IoT”  [nr EUREKA/FLEXNET/02/2018]. 

Czytaj więcej...

Dr Tomasz Gambin doktorem habilitowanym

IMG

T. Gambin

Z przyjemnością informujemy, że dnia 26 czerwca 2018. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała dr inż. Tomaszowi Gambinowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...

Seminarium Instytutu Informatyki

Prelegent

T. Morzy

Instytutu Informatyki zaprasza na seminarium w poniedziałek 6 czerwca 2016 r. o godzinie 12:15 w sali 116. Referat pt. "Częste jest piękne: wykorzystanie wzorców częstych w wybranych
metodach eksploracji danychwygłosi profesor Tadeusz Morzy z Politechniki Poznańskiej. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.

Czytaj więcej...

Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską

piotr_szczepanski

P.Szczepański

W dniu 31 maja 2016 roku Piotr Szczepański obronił rozprawę doktorską pt. "Fast Algorithms for Game-Theoretic Centrality Measures ". Polski tytuł rozprawy "Szybkie algorytmy do obliczania teoriogrowych miar centralności ", rozprawa jest napisana w języku angielskim i została wyróżniona.

Czytaj więcej...

Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską

Michał Komorowski

M. Komorowski

W dniu 12 kwietnia 2016 roku Michał Komorowski obronił rozprawę doktorską pt. "Metody analizy systemów informatycznych oparte o logi debugger’ów historycznych".

Czytaj więcej...

Dr Michał Okoniewski doktorem habilitowanym

zdjęcie

M.Okoniewski

Z przyjemnością informujemy, że dn. 22 marca br. Rada Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych nadała naszemu byłemu doktorantowi i pracownikowi dr inż. Michałowi Okoniewskiemu stopień naukowy doktora habilitowanego w dyscyplinie naukowej Informatyka. Dyrekcja i pracownicy instytutu serdecznie gratulują.

Czytaj więcej...
More.... More....